Archives for February, 2022

Home \ 2022 \ February

Pravila o financijskim korekcijama EU projekata

EU fondovi su financijski instrumenti plasirani od strane Europske unije te predstavljaju financijske potpore za provođenje javne politike iste. Financijske potpore kojima se podupiru javne politike i s njima povezani ciljevi koje Europska Unija želi ostvariti, donosi se za razdoblje od 7 godina, a trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. godine. Suštinski […]

Zašto su financijski pokazatelji poslovanja bitni za EU natječaj?

Financijski pokazatelji stavljaju u odnos dvije ili više ekonomske veličine koje se uzimaju iz stavki financijskh izvještaja (bilance te računa dobiti i gubitka), a koje društva predaju nadležnim državnim tijelima svake godine. Primarno su financijski pokazatelji kao dio financijske analize, bitan alat vlasnicima ili upravama društava jer predstavljaju podlogu za bolje poslovno upravljanje društvom i […]

Zašto je bitna tablica bodovanja?

EU fondovi nisu tipični način pribavljanja financiranja s tržišta kapitala. Za razliku od klasičnog financiranja dugom/kreditom, pribavljanje bespovratnih sredstava putem EU fondova potpada pod strogu državnu regulaciju i administrativne provjere od strane nadležnih tijela. Suštinski, Vi kao potencijalni prijavitelj i korisnik bespovratnih sredstava, natječete se s drugim potencijalnim korisnicima, a educirani ljudi u državnim tijelima […]

4 Consulting Newsletter

Redovito produciramo edukativni sadrzaj, analiziramo studije slučaja i kroz primjere iz prakse Vas vodimo poslovnu džunglu. Prijavite se na naš newsletter i povećajte svoju financijsku informiranost.

 

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER LSITU