Kontroling

UPRAVLJANJE KVALITETOM NIKADA NIJE BILO LAKŠE

Home \ Kontroling

Što je kontroling i čemu služi?

Kontroling služi kao kompas kroz promjene na tržištu pomoću kojeg vlasnici, menadžment i kreditori koriste bitne informacije kako bi se lakše nosili sa promjenama na tržištu, računovodstvenim standardima, poreznim sustavom, zakonskom regulativom i politikom financiranja, a sve radi povećanja vrijednosti poduzeća, maksimizacije profitabilnosti i sigurnosti poslovanja.

Što kontroling omogućuje?

Donošenje kvalitetnih i manje rizičnih odluka temeljenih na kvalitativnim i kvantitativnim kontroling izvještajima.
Stvaranje jasne slike vlastitog poslovanja.
Stvaranje podloge za planiranje te ima odlučujuću ulogu u operativnom i strategijskom planiranju.
Drugačiji pogled na poslovanje društva – kontroling pruža mogućnost različitog prikazivanja istih troškova ovisno o potrebama interesnih skupina.

Naše usluge

Neučinkovito upravljanje može donijeti enormne štete razvoju i napretku društva. Učinkovit sustav upravljanja rizicima jedno je od najbitnijih instrumenata zaštite od konkurencije te omogućuje prepoznavanje prilika i pravodobno reagiranje na promjene.

Služi kao podloga za pravovremeno detektiranje problema kod upravljanja obrtnim kapitalom (npr. naplata potraživanja od kupaca i nekurentne zalihe), upravljanja likvidnošću, upravljanja troškom financiranja…

Upravljanje novčanim tokovima je kontinuirani proces planiranja, analize i nadziranja novčanih tokova s ciljem održavanja likvidnosti i solventnosti društva.
Upravljanje likvidnošću temeljna je zadaća financijskog menadžmenta kojom se osiguravaju potrebna novčana sredstva za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Zahtijeva temeljito poznavanje bilančnih kategorija (naročito kratkotrajne imovine i obveza), metoda financijske analize i tehnika upravljanja obrtnim kapitalom.

Cost benefit analiza je posebna financijska tehnika, odnosno računski postupak posljedica ulaganja u neki poduzetnički ili infrastrukturni pothvat. S jedne strane zbrajaju se svi prihodi i koristi pothvata, a s druge strane svi troškovi i gubitci pothvata.

Implementacija kontroling sustava

1. Analiza početnog stanja

– Financijska analiza
– Analiza postojećeg stanja
– Analiza sustava upravljanja

2. Kreiranje kontrolerske organizacije

– Definiranje računovodstvenih procesa
– Definiranje poslovnih procesa
– Sistematizacija radnih mjesta

  • 1. Analiza početnog stanja
  • 2. Kreiranje kontrolerske organizacije
  • 3. Strukturiranje računovodstvenih i poslovnih procesa
  • 4. Detektiranje upravljačkih informacija
  • 5. Izvještavanje

3. Strukturiranje računovodstvenih i poslovnih procesa

– Kreiranje novih procesa
– Prilagodba postojećih procesa
– Eliminiranje neefikasnih procesa

5. Izvještavanje

– Standardizirana izvješća
– Prilagođeni izvještaji za Upravu, Vlasnike i Kreditore
– Redovno izvještavanje (mjesečno, kvartalno, godišnje)

4. Detektiranje upravljačkih informacija

– Financijskih pokazatelja
– Ključnih pokazatelja uspjeha (KPI)
– Trendova poslovanja

Tko ima koristi od kontrolinga?

Kontroling | Interim CFO & Rent a controller

Vlasnik

– Bolje upravljanje kapitalom
– Praćenje povrata na investiciju
– Veća kontrola nad imovinom​

Management

– Definiranje S.M.A.R.T. ciljeva
– Strateško i taktičko planiranje
– Preciznije budžetiranje

Kreditne institucije

– Povećava sigurnost ulaganja
– Pravovremeno otkrivanje rizika
– Kvalitetno izvještavanje