ZAJEDNO STVARAMO POSLOVNA PARTNERSTVA

EU Fondovi

Odabir odgovarajućeg natječaja
Izrada i priprema projektne dokumentacije
Apliciranje na natječaj
Provedba projekta

Kontroling

Implementacija kontroling sustava
Uvođenje standarda ISO 9001:2015
Kontrola rizika poslovanja
Poslovno planiranje
Upravljanje novčanim tokovima
Korporativno izvještavanje
Investicijski kontroling
Cost / Benefit analize

Korporativne financije

Procjene vrijednosti
Dubinsko snimanje
Spajanje i preuzimanje
Financijsko restrukturiranje
Investicijske studije
EU fondovi
Pribavljanje kapitala

MISIJA TVRTKE

MAKSIMIZACIJA VRIJEDNOSTI ZA POSLOVNE PARTNERE

IMPLEMETACIJA KONTROLING SUSTAVA:

– Analiza početnog stanja
– Kreiranje kontrolerske organizacije
– Strukturiranje računovodstvenih i poslovnih procesa
– Detektiranje upravljačkih informacija
– Izvještavanje

METODE PROCJENE VRIJEDNOSTI:

– Metoda diskontiranih novčanih tijekova (DFC method)
– Metoda usporedivih kompanija (Trading multiples)
– Metoda usporedivih transakcija (Comparable transactions)

 • O nama

  Tvrtka 4 Consulting d.o.o. je fokusirana na stvaranje vrijednosti svojim klijentima. Svjesni smo da izazove s kojima se susreću naši klijenti možemo riješiti sa novim idejama, edukacijom i razvojem kroz iskustvo. Pristupamo rješavanju problema razmišljanjem van uobičajenih okvira.

EU FONDOVI

Komercijalizacija inovacija

Cilj natječaja Cilj ulaganja je potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP-a podržavajući prijenos znanja iz drugih tvrtki (većih MSP-a ili velikih tvrtki) i istraživačkih organizacija. Prihvatljivi prijavitelji […]

EU Natječaj – “Komercijalizacija inovacija”

O natječaju Cilj ulaganja je potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP-a podržavajući prijenos znanja iz drugih tvrtki (većih MSP-a ili velikih tvrtki) i istraživačkih organizacija. Vrste prihvatljivih […]

IMATE POSLOVNU IDEJU I ZNATE U ŠTO ŽELITE ULOŽITI
IZ IDEJE U PROJEKAT

POŠALJITE NAM MAIL

SVE KORAKE APLICIRANJA NA EU FONDOVE IMAMO U MALOM PRSTU

ZOVNITE NAS

FAQ

često postavljana pitanja

Svrha revizije je osigurati pouzdanost financijskih izvještaja i reducirati mogućnost izbjegavanja prikazivanja stvarnog stanja poslovanja nekog društva.

Imati ideju bez projektnog plana sa razrađenim rezultatima, ciljevima, proračunima, aktivnostima i rizicima provedbe je nešto što se zove sanjarenje. Ostvarite san, prepustivši nam da vam odaberemo odgovarajući natječaj, izvršimo analizu projektne ideje, izradimo projektnu dokumentaciju, investicijske studije.

 • Uvođenje sustava kontrolinga
 •  Rent a controller
 •  Trening i edukacija zaposlenika
 •  Monitoring poslovanja
 •  Procjena rizika
 •  Izrada matrice rizika Sistematizacija procesa
 •  Izrada poslovnog plana
 •  Izrada budžeta
 •  Sistematizacija radnih mjesta
 •  Uvođenje KPI-eva
 •  Uvođenje internih kontrola
 •  Uvođenje interne revizije
 •  Mjerenje rezultata
 •  Redovito izvještavanje

Dubinsko snimanje je jedan od ključnih koraka u procesu preuzimanja trgovačkih društava:
– Procjena ugovaranja s komercijalnog, financijskog i pravnog stajališta
– Proces u kojem zainteresirana strana (npr. potencijalni kupac društva) provjerava sve aspekte poslovanja trgovačkog društva prije njegove prodaje, odnosno akvizicije s ciljem izbjegavanja neizvjesnih situacija i mogućih sporova

 •  Private equity fondovi (preuzimanje, dokapitalizacija, dug)
 •  Venture capital fondovi (preuzimanje, dokapitalizacija)
 •  Anđeli investitori (preuzimanje, dokapitalizacija)
 •  Mezzanine fondovi (dug)
 •  Komercijalne banke (dug)
 •  Razvojne banke (dug, jamstva)
 •  Agencija za poticanje ulaganja (poticaji, jamstva)
 •  Tržište kapitala (izdavanje obveznica, izdavanje dionica)
 •  Strateški investitori (preuzimanje, dokapitalizacija)
 •  EU fondovi (bespovratna sredstva)