POC- Dokazivanje inovativnog koncepta

„Dokazivanje inovativnog koncepta“

Home \ EU fondovi \ POC- Dokazivanje inovativnog koncepta

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, zajedno s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za natječaj „Dokazivanje inovativnog koncepta“.

Putem natječaja dodjeljivat će se bespovratna sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Ciljevi natječaja
A. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
B. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Ciljani korisnici

Ciljni korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju inovativni proizvod ili uslugu koja se može klasificirati pod TRL razinu od 3-4, a iste spadaju u domenu industrijskog istraživanja.

Prihvatljive aktivnosti natječaja

Grupa A:
• Izrada prototipa;
• Demonstracija tehničke izvedivosti.

Grupa B:
• Analiza tržišta;
• Izrada studije izvedivosti;
• Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
• Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Projekti koji će se financirati ovim Pozivom moraju obuhvaćati minimalno jednu od aktivnosti iz Grupe A, u kombinaciji s minimalno jednom aktivnosti iz Grupe B.

Grupa C – Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom: Savjetovanje povezano s upravljanjem i zaštitom intelektualnog vlasništva i preliminarnu pretragu patentnih baza, provjeru pretpostavki i analizu vezano uz ciljanu uporabu, korisnike i tržište za rješenja koja se razvijaju projektom te identifikaciju sljedećih ključnih točaka u razvoju i komercijalizaciji kao i izradu plana kako ih dosegnuti u slučaju potvrde koncepta.

Kategorije troškova

A) Potpore za istraživanje i razvoj
• Trošak plaća zaposlenika tijekom trajanja provedbe projekta (bruto 2).
• Trošak vanjskih usluga istraživanja
• Troškovi savjetodavnih usluga
• Troškovi materijala i sitnog inventara
• Neizravni/režijski troškovi

B) Potpore za inovacije MSP-ova
• Troškovi za izradu analize tržišta,
• izradu studije izvedivosti,
• izradu studije ili plana za komercijalizaciju
• troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva.

Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) nisu prihvatljivi.

Iznosi i intenzitet sufinanciranja

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000 HRK
Intenzitet sufinanciranja je 70 posto za mikro i malapoduzeća te 60 posto za srednja poduzeća.

Rokovi

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 01. 09. 2022. godine , a krajnji rok je 30.11.2022. godine.

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

0 thoughts on “POC- Dokazivanje inovativnog koncepta

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *