Dokazivanje inovativnog koncepta

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Home \ Blog \ Dokazivanje inovativnog koncepta

Cilj natječaja

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji

Ciljni korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća ze istraživačke organizacije koje zadovoljavaju definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja (sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje)

Prijavitelji koji su poduzeća, projekt provode samostalno.

Prijavitelji koji su javne istraživačke organizacije, projekt provode u obveznom partnerstvu s Prepoznatim centrom. Lista prepoznatih centara : //hamagbicro.hr/lista-odabranih-prepoznatih-centara/

Prihvatljive aktivnosti

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja. Industrijsko istraživanje znači planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga.

Aktivnosti koje se sufinanciraju su iduće:

Grupa A:
• Izrada prototipa;
• Demonstracija tehničke izvedivosti.

Grupa B:
• Analiza tržišta;
• Izrada studije izvedivosti;
• Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
• Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Projekti koji će se financirati ovim Pozivom moraju obuhvaćati minimalno jednu od aktivnosti iz Grupe A, u kombinaciji s minimalno jednom aktivnosti iz Grupe B.

Grupa C:
• Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

Realizacija aktivnosti ne smije trajatiduže od 12 mjeseca.

Tablica 1. TRL razina

Jednako tako natječaj će od Vas zahtijevati da klasificirate inovativni proizvod ili uslugu prema idućim kriterijima:

A) Razina inovativnosti – predstavlja usporedbu Vašeg inovativnog proizvoda/usluge s postojećim rješenjima na tržištu

• Visoka: Inovacija se temelji na najnovijim rezultatima istraživanja i tehnološkog razvoja, te je radikalno nova i bolje je usporedivo rješenje.
• Srednja: Inovacija bi trebala rezultirati proizvodom, procesom ili uslugom koja je nešto bolja od usporedivih rješenja.
• Niska: Inovacija neće dovesti do novih ili značajno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga.

B) Tržišni potencijal – potencijal za komercijalni uspjeh na tržištu gdje namjeravate na kojem namjeravate plasirati Vaš inovativni proizvod ili uslugu

• Visoka: Proizvod, proces ili usluga imaju vrlo veliki potencijal uspjeti na ciljanom i rastućem tržištu na kojem se nalazi manja konkurencija ili je uopće nema. Također postoji veliki potencijal da inovacija postane dominantna na globalnom tržištu. Projektnim prijedlogom su adekvatno opisani tržišni čimbenici koji utječu na komercijalnu izvodljivost predložene poslovne ideje.
• Srednja: Proizvod, proces ili usluga imaju potencijal uspjeti na ciljanom i obrađenom tržištu u skorije vrijeme, no tržište se neće širiti u budućnosti i/ili je jako izloženo potencijalu konkurencije. Tržišni čimbenici koji utječu na komercijalnu izvodljivost predložene poslovne ideje su donekle opisani.
• Niska: Vjerojatnost da postoji profitabilno tržište za inovativan proizvod, proces ili uslugu je vrlo mala. Tržišni čimbenici koji utječu na komercijalnu izvodljivost predložene poslovne ideje nisu adekvatno opisani.

Više bodova na natječaju će dobiti oni projekti čiji inovativni proizvodi/usluge spadaju u veći stupanj po razini inovativnosti i tržišnom potencijalu.

Intenzitet sufinaciranja aktivnosti i s njima povezanih troškova

1. Kategorije aktivnosti i troškova za MSP-ove
2. Kategorije aktivnosti i troškova za istraživačke organizacije

Objašnjenje pojedinih kategorija troškova

1.Mikro, mala i srednja poduzeća

• Troškovi osoblja – (bruto 2) zaposlenih kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta. Prijavitelj je obvezan čuvati dokumentaciju koja se odnosi na izravne troškove osoblja – dokazi o izdacima (npr. ugovori, odluke, platne liste, evidencije radnog vremena), kako bi osigurao odgovarajući revizijski trag.
• Troškovi vanjskih usluga istraživanja – ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 50% prihvatljivih troškova projekta
• Troškovi savjetodavnih – usluga podrške Prepoznatih centara u upravljanju inovacijskim ciklusom. To može primjerice uključivati savjetovanje povezano s upravljanjem i zaštitom intelektualnog vlasništva i preliminarnu pretragu patentnih baza, provjeru pretpostavki i analizu vezano uz ciljanu uporabu, korisnike i tržište za rješenja koja se razvijaju projektom, te identifikaciju sljedećih ključnih točaka u razvoju i komercijalizaciji. Ukupan iznos troška usluga podrške Prepoznatih centara ne smije biti veći od 7% prihvatljivih troškova projekta.
• Troškovi materijala i sitnog inventara – sitni inventar odnosi se na materijale i uređaje čija je jedinična vrijednost manja od 3.500,00 HRK bez PDV-a. Ukupan iznos troška sitnog inventara ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.
• Neizravni/režijski troškovi – izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. Mogu uključivati administrativne troškove kao što su troškovi upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.
• Troškovi vanjskih usluga – ne smiju biti veći od 20% dodijeljenih bespovratnih sredstava. Odnosi se na izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva.

2.Istraživačke organizacije

• Troškovi osoblja – (bruto 2) zaposlenih kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta. Prijavitelj je obvezan čuvati dokumentaciju koja se odnosi na izravne troškove osoblja – dokazi o izdacima (npr. ugovori, odluke, platne liste, evidencije radnog vremena), kako bi osigurao odgovarajući revizijski trag.
• Troškovi vanjskih usluga istraživanja – ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 50% prihvatljivih troškova projekta.
• Troškovi kupnje opreme – uključujuće IT opremu i softverska rješenja za istraživanje i razvoj i troškovi povezani s nabavom opreme (dostava, instalacija, kalibracija, edukacija za korištenje koju nudi dobavljač opreme). Troškovi kupnje opreme mogu iznositi najviše do 20% prihvatljivih troškova projekta.
• Troškovi materijala i sitnog inventara – sitni inventar odnosi se na materijale i uređaje čija je jedinična vrijednost manja od 3.500,00 HRK bez PDV-a. Ukupan iznos troška sitnog inventara ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.
• Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva – navedeni troškovi ne smiju biti veći od 20% prihvatljivih troškova projekta.
• Neizravni/režijski troškovi – izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. Mogu uključivati administrativne troškove kao što su troškovi upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.

Ukupan iznos prihvatljivih troškova partnera ne smije biti veći od 7% prihvatljivih troškova projekta.

Neprihvatljivi troškovi

• PDV
• Kupnja rabljene opreme
• Oprema za redovito poslovanje, a koja nije vezana za projekt

Iznosi sufinanciranja i rokovi

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000 HRK
Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.11.2022

Kako se pripremiti za uspješnu pripremu

1.Definirajte inovaciju

Problem kojeg ima dosta prijavitelja je u taj što ne znaju točno definirati inovaciju i nemaju raspisane tehničko-tehnološke karakteristike. Imajte na umu kako evaluator koji čita Vaš projekt nije upućen u inovaciju te jedino kroz opis iste može saznati na što se inovacija točno odnosi. Sukladno opisu inovacije i što je točno potrebno poduzeti kako bi se ista mogla komercijalizirati na tržištu, dobivat ćete i bodove. U administrativnom smislu je iznimno bitno da znate u koju TRL fazu spada Vaša inovacija te da je prema stupnju inovacije rangirate kao visoku, srednju ili nisku.
Također je bitno da imate i validan dokaz kojim potvrđujete kako je Vaša inovacija na TRL razini 3 ili 4.

2.Definirajte tržište

Natječaj će od Vas zahtijevati da dodatno elaborirate na kojem tržištu planirate plasirati inovativni proizvod i uslugu čak i ako je geografski doseg inovacije čitav svijet. Pretpostavka je kako ne možete simultano plasirati inovaciju na svim svjetskim tržištima nego imate ciljana tržišta na koja planirate ići. Jendako tako se traži definiranje po kojoj cijeni ćete prodavati inovaciju te koji su vaši potencijalni kupci. Poznavanje konkurencije je isto bitno čak i ako nemate direktnog konkurentna, kao i kanala distribucije/prodaje koje ćete koristiti te marketing strategije i operativnih aktivnosti koje planirate imate prilikom plasmana proizvoda.

3.Definirajte budžet

Svi prihvatljivi troškovi, jednom kad se unesu u projektnu prijevu, više se ne mogu mijenjati. Dobro istražite tržište i prikupite sve ponude koje se odnose na troškove koje putem EU fondova želite sufinancirati jer želite izbjeći situaciju da neki trošak ima 20 posto veću cijenu, a razlika se ne može sufinancirati.
Troškovnik je ključna stvar jer služi kao podloga u procesu nabave, a ujedno je i razlog zašto se prijavljujete. Također u odnosu na troškovnik Vi zatvarate i financijsku konstrukcije projekta, odnosno ako Vam se projekt sufinancira sa 70 posto, tada morate osigurati 30 posto vlastitih sredstava.

4.Pripremite dokumentaciju i informacije na vrijeme

Možda i najčešća greška koju rade prijavitelji jest nedovoljna pripremljenost nužne dokumentacije i informacija koje utječu na bodovanja ukupnog projekta i dobivanje bespovratnih sredstava. Prođite sve ključne stavke projekta i zabilježite što Vam točno nedostaje te koliko vremena Vam treba kako bi navedeno i prikupili. Što ranije krenete s planiranjem prijave, kvalitetnije će projekt u konačnici i izgledati.

ABOUT THE AUTHOR: Antonio Brzica „Antonio na operativnoj razini vodi i upravlja EU projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ te „Ruralni razvoj“. Tijekom svoga prethodnoga rada uspješno je sudjelovao u pripremi brojnih EU projekata, kao i u postupcima nabave te provedbe istih. Unutar Društva zadužen je za prepoznavanje prilika i savjetovanje klijenata u vezi dobivanja bespovratnih sredstava i financiranje raznih projektnih ideja, a kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova, usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje bespovratnim sredstvima, dizajn i cjelokupnu razradu EU projekata. Nositelj je certifikata u području javne nabave.“

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *