HAMAG BICRO ZAJMOVI

Hamag-Bicro zajmovi su posebno osmišljeni kako bi pomogli malim i srednjim poduzećima (MSP-ima) u ostvarivanju njihovih poslovnih ciljeva.

Home \ Kreditiranje \ HAMAG BICRO ZAJMOVI

Hamag-Bicro zajmovi su financijski proizvodi koje nudi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Ova agencija djeluje u svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te promicanja inovacija i investicija u Hrvatskoj. Hamag-Bicro zajmovi su posebno osmišljeni kako bi pomogli malim i srednjim poduzećima (MSP-ima) u ostvarivanju njihovih poslovnih ciljeva.

Hamag-Bicro zajmove možemo podijeliti na:

– Investicijske zajmove
– Zajmove za obrtna sredstva
– Zajmove za ruralni razvoj

Kada aplicirate za zajam, ključno je imati dobro osmišljen poslovni plan. Naš tim stručnjaka je tu kako bi vam olakšao ovaj proces. U suradnji s vama i vašim planovima razvoja, izradit ćemo poslovni plan i ostalu potrebnu dokumentaciju za vašu prijavu za kredit. Na vama je da ugovorite sastanak i prezentirate svoje ideje razvoja, a mi ćemo te ideje pretvoriti u konkretan plan i osigurati vam najpovoljniji način financiranja.

Trenutno otvoreni programi:

EFRR MALI INVESTICIJSKI ZAJAM

Kome su namijenjen?

Namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima, koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

– Registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
– Imaju registrirano mjesto poslovanja u RH
– Imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.
– Nisu imali neprekidno blokiran žiro-račun dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci.
– Redovito podmiruju svoje postojeće financijske obveze.

Koja ulaganja su prihvatljiva?

– ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.
obrtna sredstva poput troškova plaća, sirovina, režija do 30% iznosa zajma.

Neprihvatljivi troškovi:

– refinanciranje i plaćanje rata kredita/leasinga
– investicije koje služe u osobne svrhe
– kupnja imovine od povezanih osoba
– kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima itd.

Uvjeti i otplata:

– Iznos zajma: Od 25.000,01 EUR do 100.000 EUR
– Kamatna stopa: 3,11%
– Rok otplate: do 10 godina
– Poček: do 12 mjeseci
– Instrument osiguranja: Zadužnice korisnika zajma

EFRR MALI ZAJAM  ZA OBRTNA SREDSTVA

Kome je namijenjen?

Namijenjeni su mikro i malim poduzetnicima.

Koja ulaganja su prihvatljiva?

Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava, odnosno financiranje troškova npr.:

Proizvodnih troškova, troškova zaposlenih, zakupa poslovnog prostora, režijskih troškova, općih troškova.

Neprihvatljivi troškovi:

– ulaganja u dugotrajnu imovinu
– refinanciranje postojećih obveza (uključujući plaćanje kredita/leasinga)
– refundiranje ranije plaćenih obveza
– dvostruko financiranje i pretfinanciranje bespovratnih sredstava (kombinacija s drugim izvorima financiranja dozvoljena ukoliko zbroj svih izvora potpore zajedno ne prelazi ukupan iznos pojedine stavke rashoda/ulaganja)

Uvjeti i otplata:

– Iznos zajma: Od 1.000,00 EUR do 30.000 EUR
– Kamatna stopa: 3,61 %
– Rok otplate: do 3 godine
– Poček: do 6 mjeseci
– Instrument osiguranja: Zadužnice korisnika zajma

MALI INVESTICIJSKI ZAJAM ZA RURALNI RAZVOJ

Kome je namijenjen?

Zajam mogu tražiti mikro i mali subjekti gospodarstva u sektoru poljoprivrede, prerade i šumarstva  (za Mjeru 6 prihvatljivi su samo mikro i mali subjekti gospodarstva)

Geografski obuhvat lokacije ulaganja u provedbenom smislu je cijeli teritorij Republike Hrvatske osim urbanih središta gradova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split.

Koja su ulaganja dozvoljena?

Svrha instrumenata je financiranje mjera PRR 2014.-2020. godine:

a) Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda ;

b) Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;

c) Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Financijski instrumenti su namijenjeni:

a) Ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu

b) Ulaganju u obrtni kapital, najviše do 30 % od ukupnog iznosa zajma, povezan s aktivnostima ulaganja u materijalnu i nematerijalnu (pod a))

Uvjeti i otplata:

– Iznos zajma: Od 25.000,00 EUR do 50.000 EUR
– Kamatna stopa: 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
– Rok otplate: do 10 godina
– Poček: do 12 mjeseci
– Instrument osiguranja: Zadužnice korisnika zajma

ABOUT THE AUTHOR: Karmen Peskura

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *