NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT – COVID-19 zajmovi

Home \ Kreditiranje \ NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT – COVID-19 zajmovi

NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT – COVID-19 zajmovi

• Za obrtna sredstva za MSP-ove
• 380 milijuna kuna alokacija sredstava
• Odobrenje iznosa zajmova znatno većih od sada dostupnih
• Konkretni uvjeti će se definirati krajem ožujka, a s primjenom će se krenuti početkom travnja

1. ESIF MIKRO INVESTICIJSKI ZAJAM

NOVI KRITERIJI – NOVE MJERE
• 0,1% – 0,25% – 0,5% (ovisno o indeksu razvijenosti lokacije)

CILJ PROGRAMA: kreditiranje mikro i malih subjekata gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja u svrhu:
• osnivanja obrta i trgovačkih društava;
• modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
• samozapošljavanja;
• zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti) i fizičke osobe koje u obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove i dr. i u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju osnovati isti.
IZNOS KREDITA
Najviši iznos mikro investicijskog zajma u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva (najniži 1.000,00 EUR).
NAMJENA:
• kreditiranje OSNOVNIH SREDSTAVA (MATERIJALNA IMOVINA: osnivačka ulaganja; zemljište, građevinski objekti; oprema i uređaji i NEMATERIJALNA IMOVINA: razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize);
• kreditiranje TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA (30% iznosa zajma).

ROK OTPLATE: 1-5 god.
POČEK: do 12 mjeseci.
KAMATNA STOPA: 0,5%-1,5%.
MAKSIMALAN IZNOS POTPORA MALE VRIJEDNOSTI (de minimus): 200.000,00 EUR u protekle 3 godine.
INSTRUMENT OSIGURANJA: zadužnica.
ROK VAŽENJA: do iskorištenja sredstava, najkasnije 31.12.2020.

2. ESIF MIKRO ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

NOVI KRITERIJI – NOVE MJERE
• povećanje alokacije sredstava za ESIF Mikro zajmove za obrtna sredstva za dodatnih 114 milijuna kuna
• kamatne stope: 0,5% – 0,75% – 1,0 % (ovisno o indeksu razvijenosti lokacije)
• poček: 12 mjeseci

CILJ PROGRAMA: kreditiranje mikro i malih subjekata gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja u svrhu:
• osnivanja obrta i trgovačkih društava;
• modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
• samozapošljavanja;
• zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti) i fizičke osobe koje u obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove i dr. i u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju osnovati isti.

NAMJENA: kreditiranje TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA za:
• pripremu proizvodnje;
• sirovine i material;
• ostale proizvodne troškove;
• troškove zaposlenih;
• novo zapošljavanje;
• zakup poslovnog prostora;
• režijske troškove;
• opće troškove.

IZNOS KREDITA
Najviši iznos mikro investicijskog zajma u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva (najniži 1.000,00 EUR).
ROK OTPLATE: 1-3 godine.
POČEK: do 6 mjeseci.
KAMATNA STOPA: 1,5%-3,5%.
INSTRUMENT OSIGURANJA: zadužnica.
MAKSIMALAN IZNOS POTPORA MALE VRIJEDNOSTI (de minimus): 200.000,00 EUR u protekle 3 godine.
ROK VAŽENJA: do iskorištenja sredstava, najkasnije 31.12.2020.

3. ESIF MALI ZAJMOVI

NOVI KRITERIJI – NOVE MJERE
• 0,1% – 0,25% – 0,5% (ovisno o indeksu razvijenosti lokacije)

CILJ PROGRAMA: kreditiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja u svrhu:
• osnivanja obrta i trgovačkih društava;
• modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
• samozapošljavanja;
• zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti) i fizičke osobe koje u obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove i dr. i u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju osnovati isti.

NAMJENA:
• kreditiranje OSNOVNIH SREDSTAVA: (MATERIJALNA IMOVINA: osnivačka ulaganja; zemljište, građevinski objekti; oprema i uređaji iNEMATERIJALNA IMOVINA: razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize);
• kreditiranje TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA (30% iznosa zajma).

IZNOS KREDITA
Najviši iznos mikro investicijskog zajma u kunskoj protuvrijednosti 50.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva (najniži 25.000,01 EUR)
ROK OTPLATE: 1-10 god.
POČEK: do 12 mjeseci.
KAMATNA STOPA: 0,5%-1,5%.
MAKSIMALAN IZNOS POTPORA MALE VRIJEDNOSTI (de minimus): 200.000,00 EUR u protekle 3 godine.
INSTRUMENT OSIGURANJA: zadužnica.
ROK VAŽENJA: do iskorištenja sredstava, najkasnije 31.12.2020.

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *