Kombiniranje EU Sredstava i Bankovnih Kredita za Uspješno Financiranje Projekata

Potpora može biti ostvarena u obliku bespovratnih sredstava ili kroz zajmove s niskom kamatnom stopom.

Home \ EU fondovi \ Kombiniranje EU Sredstava i Bankovnih Kredita za Uspješno Financiranje Projekata

Europska Unija je uvijek bila predana poticanju ekonomske i društvene kohezije među svojim članicama. Jedan od najvažnijih alata za ostvarivanje ovih ciljeva su EU fondovi, koji omogućuju financiranje različitih projekata širom Europe. Dobivena potpora može biti ostvarena u obliku bespovratnih sredstava ili kroz zajmove s niskom kamatnom stopom. Odabir izvora potpore ovisi o visini i elementima investicije, prihvatljivosti prijavitelja, financijskoj snazi prijavitelja, i drugim faktorima. Budući da EU fondovi ne financiraju cjelokupnu investiciju, često je potrebno osigurati dodatna sredstva za provođenje projekta, što se može riješiti uz pomoć bankovnih kredita. U ovom blogu, istražit ćemo kako kombiniranje EU sredstava i bankovnih kredita može biti ključ za uspješno financiranje vaših projekata.

1. EU sredstva kao poticaj za projekte

EU fondovi predstavljaju značajan izvor financiranja za različite vrste projekata. Ovisno o programu i prioritetima EU-a, sredstva se dodjeljuju za različita područja, kao što su infrastruktura, istraživanje i razvoj, obrazovanje, okoliš, i drugi. Financijska potpora dolazi u obliku bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata ili u obliku kredita s niskom kamatnom stopom koje plasiraju državne banke i agencije.

2. Izazov: Potreba za dodatnim financiranjem

Iako su EU sredstva neprocjenjiva za financiranje projekata, često se suočavamo s izazovom dokazivanja zatvaranja financijske konstrukcije. EU fondovi ne pokrivaju sve troškove projekta, već ih sufinanciraju u određenom postotku (npr. 70%). To znači da je potrebno osigurati dodatna sredstva kako bi se projekt uspješno realizirao.

3. Rješenje: Bankovni krediti

Bankovni krediti mogu biti odlično rješenje za nadoknadu nedostajućih sredstava za realizaciju projekt. Evo nekoliko koraka kako ih uspješno kombinirati s EU sredstvima:

a. Planiranje i priprema: Prilikom pripreme projektnog prijedloga pažljivo planirajte i procijenite sve troškove. Formirajte detaljan proračun koji uključuje sve troškove, prihvatljive i neprihvatljive za sufinanciranje iz EU fondova. Primijenite postotke za izračun potpore za svaku kategoriju troškova, kako biste dobili ukupan iznos bespovratnih sredstava koji će vam biti isplaćen kroz provedbu projekta.

b. Identifikacija potrebne financijske konstrukcije: Potrebna sredstva se definiraju kao razlika ukupne vrijednosti projekta i iznosa bespovratnih sredstava. Ta razlika može se pokriti iz vlastitih izvora (izdvajanje novca na poseban račun, zadržana dobit) ili iz kredita poslovne banke. Razmislite o vrsti bankovnog kredita koji vam je potreban. To može biti kratkoročni ili dugoročni kredit, ovisno o trajanju projekta.

c. Traženje povoljnih bankovnih kredita: Istražite različite bankovne kreditne ponude i odaberite onu koja najbolje odgovara vašim potrebama. Obratite pažnju na kamatne stope, rok otplate i uvjete kredita. Pribavite pismo namjere banke o financiranju vašeg projekta.

d. Apliciranje za EU sredstva: Nakon što osigurate pismo namjere banke, priložite ga uz vaš projektni prijedlog kao sastavni dio projektne dokumentacije i aplicirajte za EU sredstva. Pripazite da u projektnoj prijavi jasno naznačite izvore financiranja.

f. Realizacija kredita: Nakon što vaš projekt dobije pozitivnu ocjenu, bit ćete pozvani da dostavite Ugovor o kreditu kao dokaz da ste stvarno zatvorili financijsku konstrukciju projekta na način koji ste opisali u prijavi.

Bitna napomena: za zatvaranje financijske konstrukcije EU projekta ne mogu se koristiti krediti koje plasiraju državne banke i agencije (HBOR, HAMAG BICRO)! 

4. EU zajmovi

Poduzetnici imaju na raspolaganju zajmove iz europskih fondova. Oni se na tržište plasiraju putem državnih financijskih institucija, HBOR-a i HAMAG BICRO-a. Ti se zajmovi plasiraju korisnicima uz kamatnu stopu koja je značajno niža od tržišne.

U nastavku ćemo približiti neke od programa EU zajmova koji se javljaju na tržištu:

1.HAMAG BICRO
a) ESIF zajmovi za obrtna sredstva

Mikro zajam do 25.000 EUR, kamatna stopa do 1%, rok otplate do 3 godine (poček do 6 mjeseci)

b) ESIF investicijski zajmovi

Mikro zajam do 25.000 EUR, kamatna stopa do 0,5%, rok otplate do 5 godina (poček do 12 mjeseci)

Mali zajam, 25.000 – 50.000 EUR, kamatna stopa do 0,5%, rok otplate do 10 godina (poček do 12 mjeseci)

Mikro i mali zajam za ruralni razvoj (slični uvjeti kao i kod gore navedenih programa)

c) NPOO investicijski zajam – do 100.000 EUR, kamatna stopa 0,8%, rok otplate do 10 godina (poček do 12 mjeseci)

2.HBOR

a) ESIF krediti za rast i razvoj – investicije + obrtna sredstva, 100.000 – 10.000.000 EUR
b) Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a – investicije u zelenu i digitalnu tranziciju te jačanje konkurentnosti i otpornosti, 100.000 – 1.000.000 EUR
c) EU projekti – iznad 50.000 EUR, krediti za sufinanciranje projekata koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva

Kombiniranje EU sredstava i bankovnih kredita može biti ključ za uspješno financiranje projekata. Ovo omogućuje projektima da ostvare svoj potencijal i doprinesu ekonomskom razvoju i društvenoj koheziji unutar EU-a. Ključno je pažljivo planirati i upravljati financijama kako biste iskoristili oba izvora financiranja na najbolji mogući način.

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *