Najčešća pitanja o internacionalizaciji poslovanja: Vodič za sajmove i B2B susrete

Home \ Blog \ Najčešća pitanja o internacionalizaciji poslovanja: Vodič za sajmove i B2B susrete

1. Da li mogu koristiti subvenciju ako izlažem kao dio HGK delegacije?

Ne, ne možete imati “dvostruko financiranje”, odnosno subvenciju od HGK i od EU. Računi vezani za:

– kotizacije za nastup na sajmu/B2B susretu,

– upis u katalog izlagača,

– najam i uređenje izložbenog prostora

moraju isključivo biti od ovlaštenih partnera sajma. Na primjer, ne možete sami napraviti svoj štand i navedene troškove uvrstiti u projekt.

2. Jesu li troškovi prijevoza izložbenih primjeraka (proizvoda koje izlažemo na sajmu) prihvatljiv trošak?

Troškovi prijevoza izložbenih primjeraka nisu navedeni kao prihvatljiv trošak.

3. Da li mogu sam izraditi i naručiti štand?

Ne, ne možete sami napraviti svoj štand i navedene troškove uvrstiti u projekt. Prihvatljiv je trošak isključivo račun od ovlaštenih partnera sajma.

4. Platio sam dio kotizacija za sajam prije prijave projekta, a sajam je tek u 12. mjesecu (nakon prijave). Da li je trošak prihvatljiv i što da radim?

Troškovi su prihvatljivi nakon datuma predaje projekta. Nije moguće retroaktivno pravdati troškove. Nažalost, svi troškovi za navedeni sajam su neprihvatljivi, uključujući dio koji će se platiti nakon prijave projekta.

5. Da li mogu uzeti dodatni paket da mi se štand istakne ili napravi neki “upgrade”?

Možete, ali je prihvatljiv trošak samo “tipskog ili basic” štanda. Razliku između cijene basic štanda i vašeg “upgrade-a” sami snosite.

6. Stavka promidžbu i vidljivost; Da li umjesto letaka mogu iskoristiti za kape, majice, šalove, vrećice?

Možete, ukupan maksimalan iznos subvencije je do 2.000 EUR-a i navedeni predmeti se moraju koristiti isključivo u promotivne svrhe.

7. Budući da je Južna Amerika nesigurna, da li smijem uzeti smještaj u hotelu sa 5 zvjezdica jer samo oni imaju osiguranje od 0-24?

Da, ali razliku između cijene hotela s 4* i hotela s 5* zvjezdica sami snosite.

8. Koje dokaze moram dostaviti da sam bio na sastanku/sajmu?

Najčešći popis dokumentacije u praksi:

– Računi za prijevoz (avionske karte, boarding pass…),

– Bankovni izvodi iz kojih su vidljiva plaćanja za navedene troškove,

– Slike sa štanda na kojima je vidljiv naziv prijavitelja i logo EU-a,

– Računi za smještaj (narudžbenica, račun…),

– Račun za kotizaciju,

– Račun za najam štanda,

– Račun za upis u knjigu ulagača,

– Nalozi za putne troškove,

– Potvrda organizatora da sajam ima najmanje 10% stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja.

9. Što ako sajam nije upisan u propisane baze?

Nije problem. Potrebna je potvrda organizatora da sajam ima najmanje 10% stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja.

10. Što od vidljivosti mora biti istaknuto na štandu prije slikanja?

Popis propisanih loga i amblema EU-a i strukturnih fondova koji moraju biti vidljivi na štandu te na web stranici prijavitelja.

ABOUT THE AUTHOR: Karmen Peskura

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *