Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Home \ EU fondovi \ Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Cilj natječaja

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

Prihvatljivi prijavitelji

Mala, srednja i srednje kapitalizirana (mid-cap) poduzeća, registrirana za iduće djelatnosti:

• 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
• 13 Proizvodnja tekstila
• 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
• 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
• 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
• 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
• 24 Proizvodnja metala

Prihvatljive aktivnosti

Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu

1.Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
2. Ulaganje u obnovljive izvore energije
3. Potpore za studije zaštite okoliša
4. Potpore male vrijednosti

Intenzitet sufinaciranja aktivnosti i s njima povezanih troškova

Slika 1. Regionalne potpore
Slika 2. Ostale potpore i aktivnosti

Iznosi

Za mala i srednje društva (do 250 zaposlenih, do 43 milijuna eura aktiva, do 50 milijuna eura prihoda):

• Minimalni iznos potpore je 500.000 HRK
• Maksimalni iznos potpore je 7.500.000 HRK 
Za srednje kapitalizirana društva (od 250 do 3000 zaposlenih) :
• Minimalni iznos potpore je 2.000.000 HRK
• Maksimalni iznos potpore je 35.000.000 HRK

Rokovi

Natječaj je otvoren od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022. godine

Objašnjenje pojedinih kategorija troškova

1.Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu projekta

S obzirom kako se radi o prijaviteljima čija se osnovna djelatnost odnosi na neki oblik proizvodnje biti će dopušteno na natječaju sufinancirati izgradnju nove proizvodne hale, a prihvatljivi troškovi uključuju i pripremne radove. Prihvatljivi troškovi projekta biti će i oni vezani za rekonstrukciju ili obnovu postojećih proizvodnih postrojenja, a svi novi i rekonstruirani objekti morati će imati glavni projekt koji je usklađen s nZEB standardom te pravomoćnu građevinsku dozvolu.

Zgrada gotovo nulte energije odnosno nZEB (eng. nearly zero-energy building) je zgrada vrlo visokih energetskih svojstava. Koristi vrlo nisku količinu energije, koja se u značajnoj mjeri dobiva energijom iz obnovljivih izvora uključujući onu koja se proizvodi na samoj zgradi ili u njezinoj blizini.

Osim glavnog projekta usklašenog s nzebn standardom, svi projekti koji će kao prihvaltjiv trošak imati infrastrukturnu komponentu, moraju imati izdanu i građevinsku dozvolu.

Osim ulaganja u novo i obnovu postojećeg postrojenja, aktivnost ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu uključuje nabavu novih strojeva, alata, opreme, radnih vozil i slično, a od nematerijalne imovine biti će moguće nabaviti bilo koji softver koji pomaže digitalnoj transformaciji poslovanja i optimizaciji poslovnih procesa prijavitelja.

S obzirom kako se radi o natječaju koji želi od prijavitelja izravno adresiranje energetski učinkovite proizvodnje, strojevi koji se nabavljaju također će morati dokazati energetsku i resursnu učinkovitost u odnosu na postojeće stanje.

Pojednostavljeni primjer

Poslovni subjekt koji nabavlja 5novih strojeva će za 100 posto povećati volumen proizvodnje, ali će ukupniutrošak za električnu energiju narasti za 50 posto što je ujedno i postotakkoji predstavlja energetsku uštedu. Uštede semoraju i službeno dokazati putem glavnog projekta, a osim energetskih uštedaizravno će se adresirati i resursna učinkovitost putem idučih kriterija:

• Količina smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje emisije CO2
• Udio energije koja će biti proizvedena iz OIE po jedinici proizvoda
• Udio sekundarne sirovine (reciklat ili oporabljeni materijal) koji se planira koristiti u proizvodnji po jedinici proizvoda
• Postotni iznos ostvarenih ušteda isporučene energije u godini nakon završetka provedbe projekta

2.Obnovljivi izvori energije

Svi prethodno spomenuti troškovi vezani za obnovljive izvore energije,  prihvatljivi su pod

• uvjetom da obuhvaćaju dijelove sustava sa: fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja većeg od 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), baterije, vodik/gorive ćelije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i ostala oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …);

• sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektorima) za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora: sunčani toplinski pretvarači (kolektori) stupnja korisnog djelovanja većeg od 70%, njihovi nosači, spremnici tople vode, oprema sunčanog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili – zaporni, nepovratni i sigurnosni, izolirani cjevovod i pribor za postavljanje) i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava (komplet za ulaz hladne vode u spremnik, izolirani razvod tople vode do izljevnih mjesta, uključujući recirkulaciju,…) te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …);

• dizalicama topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, toplinska stanica za protočnu pripremu tople vode i ostala oprema primarnog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashladna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …);

Preporuke za uspješnu prijavu

1.Definirajte budžet na vrijeme jer iznosi koji su naznačeni u projektnoj prijavi ne mogu se naknadno mijenjati. To pogotovo vrijedi za infrastrukturne radove radi poremećenih lanaca dostave i volatilnosti cijena na tržištu.

2.Osigurajte na vrijeme vlastita sredstva za projekt, a ukoliko idete putem kredita komercijalne banke, nužna dokumentacija je obvezujuće pismo namjere banke na iznos ukupne vrijednosti projekta umanjenje za dobiveni iznos dobivenih bespovratnih sredstava. Po potpisu Ugovora s nadležnim državnim tijelima , korisnik bespovratnih sredstava imati će 20 dana da dostavi i službeni Ugovor s komercijalnom bankom za vlastiti dio financiranja.

3.Angažirajte na vrijeme projektanta koji mjeri energetske uštede zahtjevane na projektu jer se time dobiva validni dokaz putem kojeg će vas evaluatori na natječaju bodovati.

Ako imate bilo kakvihdodatnih pitanja vezanih za navedeni natječaj, slobodno nam se obratite zapomoć.

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

0 thoughts on “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *