INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova – Faza 2

Home \ EU fondovi \ INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova – Faza 2

Cilj poziva

Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima
te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga
poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Predmet

Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja
njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i
uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne
suradnje s inozemnim partnerima.

Ukupna raspoloživa sredstva

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu
Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je
58.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se
može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 HRK.
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku
iznosi 1.000HRK.000 .

Predviđeni intenzitet potpore

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro,
malim i srednjim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom
financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju
se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti
iznosi:

  • za mikro i malo poduzeće 85 %
  • za srednje poduzeće 65 %.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje
poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I.
Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti:

Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se
prihvatljivima:

  • nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih
    posjetitelja
  • istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
  • informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost.

Geografska ograničenja

Rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava
eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

Preuzmite obavijest sa ovog linka

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

One thought on “INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova – Faza 2

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *