Znakovi kvalitete

Home \ EU fondovi \ Znakovi kvalitete

Predmet Poziva:

Poticanje kreativnosti i inovativnosti MSP-ova označavanjem kvalitetnih i prepoznatljivih
hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore za ishođenje znaka kvalitete za proizvode,
linije proizvoda, odnosno jednu ili više usluga ili djelatnosti.

Svrha (cilj) Poziva:

Primjenom znakova kvalitete pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom
kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda i usluga te povećanjem njihove
prepoznatljivosti na tržištu osiguraju preduvjete za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i
ukupne konkurentnosti. Povećana primjena znakova kvalitete doprinijet će promociji i stvaranju
dodane vrijednosti za vrhunske hrvatske proizvode i usluge i stvaranju hrvatskog identiteta na
zajedničkom i svjetskom tržištu.

Ukupna raspoloživa sredstva

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike
Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 7.500.000,00 kuna za razdoblje
2014. – 2020. godine. Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na
područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke
o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
(NN 132/17) utvrđuju se slijedeći iznosi sredstava:

  • 5.000.000,00 HRK – sredstva namijenjena za I i II skupinu JP(R)S
  • 2.500.000,00 HRK -sredstva namijenjena za III i IV skupinu JP(R)S.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti
pojedinom projektu iznosi 75.000 HRK. Minimalni iznos: 4 000 HRK.

Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100%.
Prihvatljivi prijavitelji
Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno
definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih
poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti:

Vaučer se izdaje samo u svrhu ostvarivanja prava uporabe korištenja znakova kvalitete
(prihvatljivi troškovi navedeni su u točki 2.9. Uputa za prijavitelje), i to onih koje je korisnik
naznačio u svom projektnom prijedlogu, a koji su prihvatljivi za sufinanciranje putem ovog
Poziva, odnosno koji će biti isporučeni od strane prihvatljivih pružatelja usluga.
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na ostvarivanje
prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

  • „Hrvatska kvaliteta“
  • „Izvorno hrvatsko“
  • „Tradicijski obrti”
  • „Umjetnički obrti”

Aktivnosti mogu biti prihvatljive samo ukoliko je izdavanje oznake kvalitete provedeno od strane
prihvatljivog Pružatelja usluga navedenog u točki 2.1 Uputa. U jednom projektnom prijedlogu
prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za nabavljanje znaka kvalitete za više proizvoda/linije
proizvoda/usluga, odnosno više znakova kvalitete pod uvjetom da pravo na korištenje svih
traženih znakova traži od istog pružatelja usluge. Jedan vaučer nije moguće izdati za
sufinanciranje pružanja usluga više pružatelja.

Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj.

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe c Prijavitelja putem sustava
eFondovi
u elektroničkom obliku od 10. rujna 2018. godine u 11:00 sati.

 

Preuzmite obavijest sa ovog linka

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *