TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

(natječaj je podijeljen u grupu A i grupu B)

Home \ EU natječaj \ TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Predmet Poziva: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te za stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga.

Svrha (cilj) Poziva: Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

FINANCIJSKA ALOKACIJA

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 33.180.702,10 EUR.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za grupu A iznosi 21.000.000,00 eura:

– Najniži iznos bespovratnih sredstava: 40.000,00
– Najviši iznos bespovratnih sredstava: 995.000,00

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za grupu B iznosi: 12.180.702,10 eura:

– Najniži iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00
– Najviši iznos bespovratnih sredstava: 300.000,00

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Mikro, mala i srednja poduzeća  kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. U skladu s Prilogom I. to se odnosi i na subjekte čiji su suosnivači jedno ili više tijela javne vlasti pod uvjetom da udio tih tijela pojedinačno ili zajedno ne prelaze 25 % kapitala ili glasačkih prava u tim subjektima.

GRUPA A:

– trgovačka društva i obrti,
– ustanove u kulturi,
– umjetničke organizacije upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo.

GRUPA B:

– Fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su umjetničkih strukovnih udruga,
– obrti,
– umjetničke organizacije upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvno
– trgovačka društva
– ustanove u kulturi

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) su:

ARHITEKTURA
71.11 Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN
74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

ELEKTRONIČKI MEDIJI
60.10 Emitiranje radijskog programa
60.20 Emitiranje televizijskog programa
63.12 Internetski portali

FILM
59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA
74.20 Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI
18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO
58.11 Izdavanje knjiga
58.13 Izdavanje novina
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija58.19 Ostala izdavačka djelatnost
74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA
91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva
91.02 Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE  (prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara)
58.21 Izdavanje računalnih igara
62.01 Računalno programiranje

UMJETNOST
90.03 Umjetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI (niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta)
15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo
23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

GRUPA A

 (Aktivnosti u grupi A moraju biti usklađene s Programom državnih potpora i Programom potpora male vrijednosti, ovisno što je primjenjivo.)

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
2. Promidžba i vidljivost

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

– Upravljenje projektom (kategorija financiranja:  Potpora male vrijednosti (de minimis potpore)
– Revizija projekta (kategorija financiranja:  Potpora male vrijednosti (de minimis potpore)
– Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja is l. (kategorija financiranja: Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (državna potpora)
– Usavršavanje djelatnika (kategorija financiranja: Potpore za usavršavanje (državna potpora)
– Sudjelovanje na sajmovima (kategorija financiranja: Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (državna potpora)
– Priprema projektnog prijedloga (kategorija financiranja: Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) 
– Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenje zgrada ili poslovnog prostora (kategorija financiranja: Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) 

GRUPA B

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
2. Promidžba i vidljivost

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

– Upravljanje projektom
– Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja is l.
– Usavršavanje djelatnika
– Sudjelovanje na sajmovima
– Priprema projektnog prijedloga
– Priprema projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja poslovnog prostora

(Kategorija financiranja u grupi B za sve aktivnosti: potpora male vrijednosti (de minimis potpore).

INTENZITET POTPORE

Intenzitet potpore ovisi o lokaciji i vrsti ulaganja te veličini poduzeća:

GRUPA A

a. Regionalne potpore:

– Grad Zagreb: mikro i mala poduzeća 55% / srednja poduzeća 45%
– Panonska Hrvatska: mikro i mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
    *Sisačko-Moslavačka županija: mikro i mala poduzeća 75% / srednja poduzeća 70%
– Sjeverna Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
– Jadranska Hrvatska: mala poduzeća 60% / srednja poduzeća 50%

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

b. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova do 50% prihvatljivih troškova
c. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima do 50% prihvatljivih troškova
d. Potpore za usavršavanje za mikro i mala poduzeća do 70% za velika do 60% prihvatljivih troškova
e. Potpore male vrijednosti – de minimis do 50% prihvatljivih troškova

GRUPA B

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85 % ukupno prihvatljivih troškova. 

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.04.24, 08:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.07.24, 16:00

ABOUT THE AUTHOR: Karmen Peskura

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *