INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova – Faza 2

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi do 85% prihvatljivih troškova

Home \ EU fondovi \ INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova – Faza 2

Cilj poziva

Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti.

Predmet

Dodjela bespovratnih sredstava za razvoj inovacija koje će rezultirati proizvodom koji je novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa tako dugo dok proces doprinosi razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 150.000.000,00 HRK.

Očekivana raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži očekivani iznos bespovratnih sredstava  koji  se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 150.000 HRK.
Najviši  očekivani iznos  bespovratnih  sredstava  koji  se  može  dodijeliti  pojedinom  poduzetniku  iznosi 1.500.000 HRK.

Očekivani predviđeni intenzitet potpore

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro, malim i srednjim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi do 85% prihvatljivih troškova

Očekivani prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji  moraju  biti  pravne  ili  fizičke  osobe  koje:

– Su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
– su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave
– su registrirane u Hrvatskoj do trenutka predaje projekta;

Očekivane prihvatljive aktivnosti:

Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

-prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
-priprema lansiranja proizvoda/usluge

Geografska ograničenja

Rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

One thought on “INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova – Faza 2

 1. Poštovani

  Zanima nas više poticajno mjera ‘INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova – Faza 2’,
  te ukoliko je moguće dobiti više informacija o rokovima prijava, uvjetima i ostalim detaljima, kontaktirajte nas na:

  gspotagency@gmail.com

  Ili na

  guardia.jdoo@gmail.com

  Unaprijed zahvaljujem.

  Srdačan pozdrav

  Ive Vukšić

  Sales Manager

  ‘G-Spot Agency ‘
  Guardia j.d.o.o

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *