Poduzetništvo mladih, žena i početnika: Put prema Uspjehu

Home \ Blog \ Poduzetništvo mladih, žena i početnika: Put prema Uspjehu

Poduzetništvo igra ključnu ulogu u ekonomskom razvoju, a mladi poduzetnici, poduzetnici početnici i žene poduzetnice često donose svježe ideje i inovacije u poslovni svijet. U ovom blogu istražit ćemo važnost podrške ovoj ciljanoj skupini poduzetnika kroz konkretan kreditni program HBOR-a koji im može pomoći u ostvarenju njihovih poslovnih ambicija.

Mladi poduzetnici – osobe mlađe od 40 godina koje zajedno posjeduju više od 50% vlasništva u poslovnom subjektu, predstavljaju budućnost gospodarstva.

Poduzetnici početnici – osobe koje se poprvi put upuštaju u poduzetništvo ili čije poslovanje traje manje od 2 godine.

Žene poduzetnice – žene koje zajedno posjeduju više od 50% vlasništva i zauzimaju upravljačke pozicije u poslovnim subjektima.

Namjena kredita: Potpora razvoju i rastu

Krediti namijenjeni mladim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima i ženama poduzetnicama mogu se koristiti za različite svrhe. To uključuje:

• Ulaganja u osnovna sredstva, uključujući materijalnu i nematerijalnu imovinu.
• Modernizaciju poslovanja i uvođenje novih tehnologija.
• Povećanje kapaciteta
• Razvoj novih proizvoda ili usluga
• Poticanje novog zapošljavanja

Obrtna sredstva također mogu činiti dio kredita, obično do 30% ugovorenog iznosa.

Način kreditiranja

Kreditiranje se može ostvariti putem poslovnih banaka ili izravno putem HBOR-a (izuzev OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga). U pravilu, krediti ispod 100.000 EUR se financiraju putem poslovnih banaka, a iznad tog iznosa direktno preko HBOR-a ili po modelu podjele rizika s poslovnom bankom.

Kamatne stope i subvencije Kamatne stope za ove kredite iznose 4% godišnje, ali se mogu smanjiti ovisno o specifičnostima i uvjetima, npr. kroz zapošljavanje mladih ili subvencije lokalnih vlasti. Npr. ako je malo poduzeće s 10 zaposlenika u razdoblju od 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit ili u sljedećih 6 mjeseci zaposlilo jednu mladu osobu (do 30 godina života), dobit će nižu kamatnu stopu za 0,2 postotna boda.

Neke županije sufinanciraju kamatu za poduzetnike. Trenutno su otvoreni programi OSječko-baranjske županije, Virovitičko-podravske , Zagrebačke, Koprivničko-križevačke, i dr. Kojima se mogu sniziti kamate za 2 postotna boda.

Kombinacijom ovih instumenata poduzetnik može dobiti kredit uz kamatnu stopu od 1,8%.

Nadalje, poduzetnik može ostvariti povoljniju kamatnu stopu u slučaju da njegov projekt odgovara uvjetima NPOO-a.  

• Ulaganje u zelenu i/ili digitalnu tranziciju – umanjenje kamatne stope do max 75%, najviše 3 postotna boda
• Ulaganja u istraživanje i razvij i/ili slabije razvijena područja – umanjenje kamatne stope do max 65%, najviše 3 postotna boda
• Ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost – umanjenje kamatne stope do max 50%, najviše 3 postotna boda

Realno, poduzetnik može ugovoriti kredit sa znatno povoljnijom kamatnom stopom od one početne i, što je vrlo bitno, znatno nižom od tržišne kamatne stope.

Rokovi otplate i instrumenti osiguranja

Rokovi otplate ovise o namjeni i strukturi ulaganja, obično iznose do 12 godina, uključujući poček do 3 godine. Kako bi se osigurao povrat kredita, koriste se različiti instrumenti osiguranja kao što su mjenice, zadužnice, zalog na imovini i bankarske garancije. Instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka ili HBOR, ovisno o načinu kreditiranja.

Nakon predaje kreditnog zahtjeva, banka pokreće obradu koja može podrazumijevati traženje dodatne dokumentacije i pojašnjenja. Prema našem iskustvu, cijeli process odobrenja kredita može trajati između 1-2 mjeseca.

Bitno je napraviti kvalitetnu investicijsku studiju prema propisanom sadržaju i priložiti potrebnu dokumentaciju prilikom slanja zahtjeva za kredit.

Naravno, za više informacija i stručnu obradu obratite se našem 4consulting timu!

ABOUT THE AUTHOR: Karmen Peskura

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *