POC 2- Dokazivanje inovativnog koncepta

Cilj natječaja: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Home \ Blog \ POC 2- Dokazivanje inovativnog koncepta

Cilj natječaja
Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda iprocesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapacitetapoduzeća i znanstvenih organizacija.

Tko se može prijaviti ?

Na natječaj za Dokazivanje inovativnog koncepta mogu se prijaviti:

• mikro, mala i srednja poduzeća,
• istraživačke organizacije (kao comšto su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njihov pravni status odnosno način financiranja,
• fizička osoba koja nije poduzetnik u trenutku prijave na Poziv, ali koja će po evaluaciji projekta i prije donošenja Odluke o financiranju osnovati poduzeće koje će biti u 100% vlasništvu fizičke osobe prijavitelja i zadovoljavat će definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća

Poduzeća i fizičke osobe projekt provode samostalno, a istraživačke organizacije projekt provode samostalno ili u partnerstvu s Prepoznatim centrom. Lista prepoznatih centara :

Lista prepoznatih centara :Link

Prepoznati centri projekt provode samostalno.

Prihvatljive aktivnosti

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja. Industrijsko istraživanje znači planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga. U sklopu projekta se sufinanciraju sljedeće aktivnosti:

1.Istraživanje (TRL 3-4):
• Izrada prototipa;
• Demonstracija tehničke izvedivosti.
2.Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom (obavezna je za sve prijavitelje)

Obuhvaća aktivnosti kao što su savjetovanje povezano s upravljanjem i zaštitom intelektualnog vlasništva i preliminarnu pretragu patentnih baza, provjeru pretpostavki i analizu vezano uz ciljanu uporabu, korisnike i tržište za rješenja koja se razvijaju projektom te identifikaciju sljedećih ključnih točaka u razvoju i komercijalizaciji kao i izradu plana kako ih dosegnuti u slučaju potvrde koncepta.

3.Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije:
• Analiza tržišta;
• Izrada studije izvedivosti;
• Izrada studije izvedivosti;
• Izrada studije izvedivosti;
• Izrada studije izvedivosti;
• Validacija ideje, tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva
4.Administrativno vođenje projekta
Izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave.

Razine tehnološke spremnosti

Riječ je o mjernom sustavu u kojem svaka TRL razina karakterizira stupanj u razvoju tehnologije. Korištenje TRL metode omogućuje standardizaciju poimanja tehničke zrelosti različitih vrsta tehnologije. Sustav TRL se primjenjuje u svim vrstama istraživanja bez obzira je li riječ o inovaciji koja obuhvaća proizvod ili uslugu. Postoji 9 razina tehnologije spremnosti; TRL 1 je najniža, a TRL 9 najviša, najzrelija tehnologija.

Tablica 1. Razine tehnološke spremnosti

Klasificiranje inovativnog proizvoda ili usluge

Prilikom prijave na natječaj, bit ćevam potrebno detaljno klasificirati svoj inovativni proizvod ili uslugu premarazini inovativnosti i tržišnom potencijalu. To je ključno za razumijevanjevaše inovacije i kako će se pozicionirati na tržištu:

A)Razina inovativnosti – predstavlja usporedbu Vašeg inovativnogproizvoda/usluge s postojećim rješenjima na tržištu

• Visoka: Inovacija se temelji na najnovijim rezultatima istraživanja i tehnološkog razvoja, te je radikalno nova i bolje je usporedivo rješenje.
• Srednja: Inovacija bi trebala rezultirati proizvodom, procesom ili uslugom koja je nešto bolja od usporedivih rješenja.
• Niska: Inovacija neće dovesti do novih ili značajno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga.

B) Tržišni potencijal – potencijal za komercijalni uspjeh na tržištu gdje namjeravate na kojem namjeravate plasirati Vaš inovativni proizvod ili uslugu

• Visoka: Proizvod, proces ili usluga imaju vrlo veliki potencijal uspjeti na ciljanom i rastućem tržištu na kojem se nalazi manja konkurencija ili je uopće nema. Također postoji veliki potencijal da inovacija postane dominantna na globalnom tržištu. Projektnim prijedlogom su adekvatno opisani tržišni čimbenici koji utječu na komercijalnu izvodljivost predložene poslovne ideje.
• Srednja: Proizvod, proces ili usluga imaju potencijal uspjeti na ciljanom i obrađenom tržištu u skorije vrijeme, no tržište se neće širiti u budućnosti i/ili je jako izloženo potencijalu konkurencije. Tržišni čimbenici koji utječu na komercijalnu izvodljivost predložene poslovne ideje su donekle opisani.
• Niska: Vjerojatnost da postoji profitabilno tržište za inovativan proizvod, proces ili uslugu je vrlo mala. Tržišni čimbenici koji utječu na komercijalnu izvodljivost predložene poslovne ideje nisu adekvatno opisani.

Više bodova na natječaju će dobiti oni projekti čiji inovativni proizvodi/usluge spadaju u veći stupanj po razini inovativnosti i tržišnom potencijalu.

Intenzitet sufinaciranja aktivnosti i s njima povezanih troškova

1.PRIJAVITELJI (mikro, mali i srednji poduzetnici i fizičke osobe)

Potpore za istraživanje i razvoj (intenzitet potpore iznosi 70% za mikro i mala poduzeća i 60% za srednja poduzeća)

• Troškovi bruto II plaća osoblja zaposlenog na projektu;
• Troškovi vanjskih usluga i konzultanata;
• Troškovi instrumenata i opreme;
• Troškovi materijala i sitnog inventara;
• Ostali troškovi (administrativni i nepredvidivi troškovi).

 Potpore za inovacije za MSP-ove (intenzitet potpore iznosi 50%)

• Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

Istraživačke organizacije (intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta)

• Troškovi istraživačkog i projektnog osoblja (bruto 2) zaposlenih kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta
• Troškovi vanjskih usluga istraživanja
• Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj
• Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
• Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva
• Troškovi diseminacije istraživačkih rezultata proizašlih iz projekta
• Troškovi upravljanja projektom
• Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta

2.PARTNERI (max. 7% ukupnih prihvatljivih troškova projekta)

• Troškovi osoblja (bruto 2) zaposlenih kod partnera i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta.
• Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja partnera uključenog u provedbu projekta

Kako se kvalitetno pripremiti za što uspješniju predaju projekta?

1.Definirajte inovaciju

Prijavitelji se najčešće suočavaju s nedostatkom precizne definicije inovacije i nedovoljno razrađenih tehničko-tehnoloških karakteristika. Važno je imati na umu da osoba koja procjenjuje vaš projekt možda nije stručnjak za vašu specifičnu oblast inovacije. Stoga je ključno da putem opisa jasno prenesete što vaša inovacija predstavlja i kako je ona tehnički definirana. Ovisno o vašem opisu inovacije i konkretnim koracima potrebnim za njezinu komercijalizaciju, možete osvojiti bodove u procesu evaluacije.

U administrativnom smislu, posebno je važno da znate u kojoj Technology Readiness Level (TRL) fazi se nalazi vaša inovacija i da ju adekvatno rangirate prema razini inovativnosti, bilo kao visoku, srednju ili nisku.

2.Definirajte tržište

Natječaj će od vas zahtijevati dodatno razrađivanje planova za plasiranje inovativnog proizvoda i usluge, čak i ako je inovacija globalnog dosega. Pretpostavlja se da nećete istovremeno ulaziti na sva svjetska tržišta, već ćete imati ciljana tržišta na koja ćete se fokusirati. Također, trebat ćete definirati cijene po kojima ćete prodavati inovaciju te identificirati potencijalne kupce. Bitno je također imati uvid u konkurenciju, čak i ako nemate direktnog konkurenta, te razmisliti o kanalima distribucije i prodaje koje ćete koristiti. Također, trebate razmisliti o marketing strategijama i operativnim aktivnostima koje planirate provoditi prilikom plasiranja proizvoda.

3.Definirajte budžet

Svi troškovi koji su odobreni u projektnoj prijavi neće se više moći mijenjati nakon što budu uneseni. Stoga je izuzetno važno temeljito istražiti tržište i prikupiti sve relevantne ponude za troškove koje želite sufinancirati putem EU fondova. Cilj je izbjeći situaciju u kojoj bi neki trošak mogao imati 20 posto višu cijenu, a razlika ne bi mogla biti pokrivena sufinanciranjem.

Troškovnik ima ključnu ulogu jer služi kao osnova za proces nabave, ali isto tako i kao osnovni razlog zašto se prijavljujete za sredstva. Također, financijska konstrukcija projekta ovisi o troškovniku. Na primjer, ako vam se projekt sufinancira sa 70 posto, tada je vaša odgovornost osigurati preostalih 30 posto sredstava. Preostala sredstva moraju biti osigurana iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem na neki drugi način, koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva EU.

4.Pripremite dokumentaciju iinformacije na vrijeme

Jedna od najčešćih grešaka koju čine prijavitelji je nedostatna priprema neophodne dokumentacije i informacija koje značajno utječu na ocjenjivanje cjelokupnog projekta i osiguravanje bespovratnih sredstava. Preporučujem da temeljito pregledate sve ključne komponente projekta i identificirate što vam točno nedostaje, te odredite potrebno vrijeme za njihovo prikupljanje. Što prije započnete s planiranjem prijave, to će konačni projekt biti kvalitetniji.

Rokovi i ukupna sredstva natječaja

Rokovi prijave: 01.10.2023. – 1.12.2023.

Ukupna alokacija: 4.799.920,37 EUR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000 EUR

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:   26.500 EUR


ABOUT THE AUTHOR: Karmen Peskura

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *