Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta

Home \ EU natječaj \ Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta

Cilj poziva

Cilj poziva je olakšati hrvatskim poduzetnicima pristup međunarodnom tržištu i povećati prihode od izvoza.

Predmet

Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja  u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije.

Ukupna raspoloživa sredstva

Očekivana alokacija je 29.779.050,00 €. 

Iznos potpore

Očekivani minimalni iznos bespovratnih sredstava            15.000,00 EUR

Očekivani maksimalni iznos bespovratnih sredstava        130.000,00 EUR

Intenzitet potpore

Potpora će se smatrati potporom male vrijednosti. 

Očekivani intenzitet potpore je: 

– za mikro i malo poduzeće          85 %
– za srednje poduzeće                  65 %

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje
poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I.
Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti:

Očekivane prihvatljive aktivnosti:

– nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu u zemlji i inozemstvu koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja

– organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili b2b događanja u zemlji i inozemstvu)

Prihvatljivi troškovi:

Očekivani prihvatljivi troškovi za koje prijavitelj može dobiti potporu:

– Troškovi kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu
– Troškovi upisa u katalog izlagača
– Trošak najma i uređenja izložbenog prostora (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.)
– Troškovi putovanja i smještaja su prihvatljivi, uz napomenu da smještaj ne smije prelaziti četiri zvjezdice.
– Troškovi izrade promotivnih materijala (Prihvatljivi su izdaci za usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali, brošure, publikacije, letci, banneri i sl.) – grafički dizajn, prijevod, lektoriranje, tisak – do ukupno najvećeg iznosa od 2.000,00 €.
– Troškovi izrade dokumenata u svrhu istraživanja tržišta (npr. analiza tržišta, strategija izvoza, i sl.) 
– Troškovi obveznih elemenata vidljivosti


Bitno je naglasiti da najmanje 85% ukupnih troškova projekta bude alocirano za kotizaciju i troškove izložbenog prostora, dok je maksimalni dopušteni udio za prijevoz, smještaj i dnevnice ograničen na 15% ukupne vrijednosti projekta.

Očekivana objava natječaja:

Natječaj je sastavni dio Indikativnog plana objave natječaja za 2024. godinu. Očekivani datum objave natječaja je 15.06.2024. stoga se sve navedene stavke mogu smatrati očekivanima, međutim nisu još službene.

Sajmovi su prihvatljivi unutar 24 mjeseca od predaje projekta odnosno potpisa ugovora. Preporučuje se da počnete s planiranjem na vrijeme! Razmotrite organizaciju odlaska na sajmove u posljednjem kvartalu 2024. godine, kao i tijekom cijele 2025. i 2026. godine.

ABOUT THE AUTHOR: Karmen Peskura

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *