Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Saznajte da li ste prihvatljivi prijavitelji.

Home \ EU natječaj \ Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Predmet Poziva: Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Svrha Poziva: Usmjeriti potpore za projekte istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti) i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u RLV-ove u okviru S3 tematskih područja.

Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljiv prijavitelj može biti isključivo poduzetnik (neovisno o njegovoj veličini) koji ima registrirano sjedište ili podružnicu najkasnije do dana sklapanja Ugovora, kojim korisnik stječe pravo na potporu, u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.

Prihvatljiv prijavitelj mora djelovati u području jednog ili više RLV predmetnih NUTS 2 regija.

SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP.

Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije.

Grad Zagreb nije prihvatljiv kao regija.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja

– vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje

Projekt mora uključivati:

•industrijsko istraživanje (TRL od 2 – 4)
•aktivnosti eksperimentalnog razvoja koje završavaju s TRL 8
•izradu studije izvedivosti

2. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku infrastrukturu) vezana uz provedbu projektnih aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru SPIN konzorcija te mogu uključivati ulaganja u opremu, kao što su testne platforme, pokusne linije, demonstratori, objekti za testiranje ili živi laboratoriji i povezane usluge podrške čiji su korisnici uglavnom poduzetnici, posebno MSP-ovi, koji traže potporu za testiranje i eksperimentiranje za razvoj novih ili poboljšanih proizvoda, procesa i usluga te za testiranje i unapređenje tehnologije za napredak s pomoću industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja.

Prihvatljivi troškovi za MSP-ove:

1.Troškovi plaća osoblja
2.Troškovi amortizacije instrumenata i opreme koja se koristi na projektu
3.Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima (max 25% ukupnih prihvatljivih troškova)
4.Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga
5.Ostali izdaci nastali isključivo kao posljedica projekta (materijal, upravljanje projektom, vidljivost, i sl.) – do visine od max 25% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
6.Neizravni troškovi – 15% troškova osoblja
7.Troškovi izrade studije izvedivosti
8.PDV koji nije povrativ

Prihvatljivi troškovi za OIŠZ:

1.Troškovi plaća osoblja
2.Neizravni troškovi – 15% troškova osoblja
3.Troškovi amortizacije instrumenata i opreme koja se koristi na projektu (max 50% prihvatljivih troškova partnera)

Intenzitet potpore

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:         500.000 EUR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:   3.000.000 EUR

Rok za predaju projekta: 01.veljače do 05.lipnja 2024. godine

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *