VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU Vaučer za digitalni marketing (VDM)

Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Home \ Blog \ VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU Vaučer za digitalni marketing (VDM)

Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Predmet ovog poziva

Ovim pozivom poticat će se ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja .

Ukupna bespovratna sredstva: 1.990.850,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.990,00 €

Tko se može prijaviti?

• Mikro poduzetnici
• Mali poduzetnici
• Srednji poduzetnici s najmanje 1-3 zaposlena, ovisno o vrsti vaučera, na puno radno vrijeme u prethodnom mjesecu.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prijavitelj jednim projektnim prijedlogom može zatražiti samo jedan vaučer. U postupku dodjele prijavitelj može istovremeno imati samo jedan projektni prijedlog kojim traži dodjelu vaučera za usluge koje pruža isključivo jedan pružatelj usluga, a koje obuhvaćaju jednu ili više aktivnosti prihvatljivih za traženu vrstu vaučera.

 Jedan prijavitelj u okviru ovog Poziva može koristiti najviše dva (2) vaučera, uz uvjet da se radi o različitim vrstama vaučera, pri čemu ukupni iznos potpore dodijeljen jednom (jedinstvenom) poduzetniku mora biti u skladu s pravilima o potporama male vrijednosti.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

• Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
• Vaučer za digitalni marketing
• Vaučer za digitalni marketing
• Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
• Vaučer za složena digitalna rješenja

Prihvatljive aktivnosti projekta i prihvatljivi troškovi

Prihvatljive aktivnosti i troškovi koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva ovise o vrsti vaučera.

1.Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

Prijavitelj u jednu prijavu može uključiti jednu ili više edukacija, pod uvjetom:

• da je najmanje 20% svih zaposlenika* uključeno u edukacije u sklopu vaučera
• da se edukacije održavaju uživo (uključujući on-line) i u realnom vremenu
• da je po završetku edukacije proveden test stečenog znanja/ispit o čemu je izdana potvrda za svakog polaznika
• da ukupno prihvatljivi troškovi edukacije za jednog zaposlenika iznose najviše 1.000,00 EUR

2.Vaučer za digitalni marketing

Aktivnosti ovog vaučera uključuju izradu internetskih stranica poduzeća, e-trgovine, mtrgovine, uključujući izradu i testiranje aplikacija za mobilnu trgovinu, nadogradnju postojećih rješenja

Izrada internetskih stranica poduzeća uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju 3 sata.)
Izrada landing stranice (pod-stranice mrežnih stranica prijavitelja) uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
Izrada Mobilne aplikacije (uključujući edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata
Izrada web aplikacije (Aktivnost može uključivati troškove usluge poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
Izrada web stranice za e-trgovinu (uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.
Upravljanje društvenim mrežama (minimalno 1 društvena mreža, te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata

3.Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije

Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije.
Poduzeće mora imati najmanje 3 zaposlenih* na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer.

4.Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity)

Aktivnosti vaučera uključuju provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka, provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća. Također uključuju analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od 3 sata.

5. Vaučer za složena digitalna rješenja

Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije.
Poduzeće mora imati najmanje 3 zaposlenih* na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer.

Neprihvatljive aktivnosti

• sve aktivnosti koje izlaze van okvira traženog vaučera, i/ili koje se odnose na usluge drugog/drugih pružatelja usluga
• dorada internetskih stranica prijavitelja, e-trgovine, m-trgovine i mobilnih aplikacija koje ne uključuju nadogradnju novih funkcionalnosti
• promotivne aktivnosti poduzeća i oglašavanje na društvenim mrežama (Google, Facebook i dr.)
• prihvatljive aktivnosti financirane u okviru poziva „Bespovratne potpore za digitalizaciju“
• sve druge aktivnosti koje nisu navedene u poglavlju 2.8 Prihvatljive aktivnosti projekta i prihvatljivi troškovi ovih Uputa.

Djelatnosti koje nisu prihvatljive u sklopu web vaučera

• aktivnosti namijenjene za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, financiranje osnivanja distribucijske mreže u drugim državama članicama i trećim zemljama te upravljanje takvom mrežom
• aktivnosti ili troškove povezane uz sektore: ribarstva i akvakulture, primarne poljoprivredne poljoprivredne proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda
• aktivnosti trgovanja ili proizvodnje proizvoda i usluga navedenih u Uredbi o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava („Narodne novine“, br. 26/18, 37/18, 63/19 i 107/21)
• aktivnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda
• djelatnosti trgovine na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46, 47)
• djelatnosti smještaja (NKD odjeljak: 55)
• izdavačke djelatnosti (NKD odjeljak: 58)
• proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (NKD odjeljak: 59)
• djelatnosti emitiranja programa (NKD odjeljak: 60)
• pružanje telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD odjeljak: 61)
• informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak: 63)
• financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (NKD odjeljci: 64, 65, 66, 77)
• djelatnosti poslovanja nekretninama (NKD odjeljak: 68)
• pravne djelatnosti (NKD skupina: 69.1)
• arhitektonske djelatnosti (NKD skupina: 71.11)
• djelatnosti promidžbe (reklama i propaganda) (NKD skupina: 73.1)
• ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (NKD odjeljak:74, osim 74.9)
• djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci: 87 i 88)
• kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti (NKD odjeljak: 90)
• djelatnosti knjižnica, arhiva, muzeja i ostalih kulturnih djelatnosti (NKD odjeljak: 91)
• djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak: 92)

Pozivse provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva na dostavuprojektnih prijedloga, a predviđena su tri roka za podnošenje projektnihprijedloga:

1. rok od 1. lipnja 2023. do 7. srpnja 2023.
2. rok od 1. studenog 2023. do 1. prosinca 2023. godine
3. rok od 1. ožujka 2024. do 1. travnja 2024. godine

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *