Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Javni poziv,najava!

Home \ Blog \ Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Kroz ovaj poziv, mikro-, mala i srednja poduzeća će dobiti priliku da unaprijede svoje poslovne modele i proizvodne procese uvođenjem novih tehnologija. Također će biti podržane aktivnosti koje su neophodne za uspješnu digitalnu transformaciju, s ciljem povećanja kvalitete, konkurentnosti i dostupnosti kulturno-umjetničkih i kreativnih proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu.

Financijska sredstva će biti dodijeljena kroz otvoreni postupak dodjele putem privremenog poziva. Ukupan dostupan iznos bespovratnih sredstava za ovaj poziv iznosi 33.180.702,10 eura.

Tko se može prijaviti?

Mikro, mala i srednja poduzeća (trgovačko društvo, obrt, ustanova u kulturi, umjetnička organizacija). Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) te se baviti razvojem i/ili stvaranjem i/ili proizvodnjom i/ili distribucijom i/ili plasmanom proizvoda i usluga kulturno umjetničke vrijednosti.

GRUPA A: trgovačka društva i obrti, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

GRUPA B: fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su umjetničkih strukovnih udruga, obrti, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) su:

• ARHITEKTURA
• DIZAJN
• ELEKTRONIČKI MEDIJI
• FILM
• FOTOGRAFIJA
• GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI
• IZDAVAŠTVO
• MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA
• VIDEOIGRE
• UMJETNOST
• UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI

Prihvatljive aktivnosti i troškovi
GRUPA A

I. Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
• Troškovi nabave, instalacije i puštanja u rad za korištenje:
• Digitalnih strojeva, alata i opreme za automatizaciju procesa i za proizvodnju i razvoj proizvoda, sadržaja i usluge u različitim formatima kao i digitalnih alata za dijeljenje i korištenje proizvedenih dobara
• Tehnologije namijenjene komunikaciji, sigurnosti i/ili tehnologije opće namjene za potrebe provedbe projekta
• Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
• Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, licencija, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
II. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koji uključuju troškove prilagodbe i opremanja prostora za digitalnu transformaciju:
• Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koji uključuju troškove prilagodbe i opremanja prostora za digitalnu transformaciju:
• Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koji uključuju troškove prilagodbe i opremanja prostora za digitalnu transformaciju:
III. Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
IV. Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
V. Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom
VI. Aktivnosti provedbe projekta: troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, upravljanja projektom, trošak revizije projekta, usluge izrade projektno tehničke dokumentacije, troškovi plaća osoblja, neizravni troškovi, trošak promidžbe i vidljivosti

GRUPA B

• Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga
• Nabava novih strojeva, opreme, alata
• Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
• Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, licencija, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
• Usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
• Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta
• Troškovi povezani s predavačima za potrebe usavršavanja
• Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom
• Troškovi preuređenja, i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora
• Neizravni troškovi
• Troškovi promidžbe i vidljivosti

INTENZITET POTPORE

Ukupan raspoloživi iznos sredstava 33.180.702,10

GRUPA A:

Minimalni iznos potpore: 39.816,84 EUR 

Maksimalan iznos potpore: 995.421,06 EUR

GRUPA B: 6.636.140,42 EUR

Minimalni iznos potpore: 13.272,28 EUR

Maksimalan iznos potpore: 200.000,00 EUR 

Intenzitet potpore ovisi o lokaciji i vrsti ulaganja te veličini poduzeća:

GRUPA A

Regionalne potpore:

• Grad Zagreb: mala poduzeća 55% / srednja poduzeća 45%
• Panonska Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
• Sjeverna Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
• Jadranska Hrvatska: mala poduzeća 60% / srednja poduzeća 50%

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

a) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova do 50%
b) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima do 50%
c) Potpore za usavršavanje za mala poduzeća do 70% za velika do 60%
d) Potpore male vrijednosti – de minimis do 50%

GRUPA B
Maksimalan intenzitet potpore koja se možedodijeliti iznosi 85 % ukupno prihvatljivih troškova.

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *