POC-Dokazivanje inovativnog koncepta

(Drugi Poziv)

Home \ EU natječaj \ POC-Dokazivanje inovativnog koncepta

Cilj natječaja

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi Poziva:

A. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,

B. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Prihvatljivi prijavitelji

-Mikro, mala i srednja poduzeća
-Istraživačka organizacija
-Fizičke osobe

Prihvatljive aktivnosti

Financiraju se istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4., koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja.

Prihvatljive aktivnosti:

1.Istraživanje(TRL 3-4)

Izrada prototipa
-Demonstracija tehničke izvedivosti

2.Aktivnosti upravljanjainovacijskim ciklusom – obvezna za sve prijavitelje

-obuhvaća aktivnosti kao što su savjetovanje povezano s upravljanjem i zaštitom intelektualnog vlasništva i preliminarnu pretragu patentnih baza, provjeru pretpostavki i analizu vezano uz ciljanu uporabu, korisnike i tržište za rješenja koja se razvijaju projektom te identifikaciju sljedećih ključnih točaka u razvoju i komercijalizaciji kao i izradu plana kako ih dosegnuti u slučaju potvrde koncepta.

Prihvatljivi troškovi

1.PRIJAVITELJI (mikro, mali i srednji poduzetnici i fizičke osobe)

Potpore za istraživanje i razvoj (intenzitet potpore iznosi 70% za mikro i mala poduzeća i 60% za srednja poduzeća)

-Troškovi bruto II plaća osoblja zaposlenog na projektu;
-Troškovi vanjskih usluga i konzultanata;
-Troškovi instrumenata i opreme;
-Troškovi materijala i sitnog inventara;
-Ostali troškovi (administrativni i nepredvidivi troškovi).

 Potpore za inovacije za MSP-ove (intenzitet potpore iznosi 50%)

-Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

Istraživačke organizacije (intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta)

-Troškovi istraživačkog i projektnog osoblja (bruto 2)zaposlenih kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta
-Troškovi vanjskih usluga istraživanja
-Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj
-Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
-Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva
-Troškovi diseminacije istraživačkih rezultata proizašlih iz projekta
-Troškovi upravljanja projektom
-Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta

2.PARTNERI (max. 7% ukupnih prihvatljivih troškova projekta)

-Troškovi osoblja (bruto 2) zaposlenih kod partnera inovozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta.
-Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja partnera uključenog u provedbu projekta

Rokovi i ukupna sredstva natječaja

Rokovi prijave: 01.10.2023. – 1.12.2023.

Ukupna alokacija: 4.799.920,37 EUR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000 EUR

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:   26.500 EUR

ABOUT THE AUTHOR: Karmen Peskura

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *