JAVNI NATJEČAJ za kredit kroz Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti (VŽ)

Home \ Kreditiranje \ JAVNI NATJEČAJ za kredit kroz Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti (VŽ)

Svrha programa

Ovim Programom provode se mjere povoljnog financiranja sektora malog gospodarstva kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite.

Cilj programa

Poboljšan pristup financiranju, kojim je određeno razvijanje različitih financijskih mogućnosti za subjekte malog gospodarstva te uklanjanje  financijskog jaza za malo gospodarstvo.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

Najniži iznos, odnosno vrijednost kredita iznosi 100.000,00 HRK. Najviši iznos, odnosno vrijednost kredita iznosi 5.000.000,00 HRK. Rok iskorištenja kredita je do 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora o kreditu.

Prihvatljivi korisnici kredita

Prihvatljivi korisnici kredita na temelju Programa i Ugovora o provedbi Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. te profitne ustanove, a koji ulažu na područje Županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

Prihvatljive namjene kredita:

 • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
 • kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme
 • obrtna sredstva do 20% (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30% (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita

Rok otplate, poček i dinamika otplate

 • otplata do 10 godina
 • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
 • do 7 godina – kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
 • poček se računa u rok otplate i iznosi: do 2 godine
 • dinamika otplate u dogovoru sa Bankom

 

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa iznosi do najviše 7% u trenutku potpisa Ugovora o provedbi Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti, a ako se kao instrument osiguranja koristiti jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, kamatna stopa iznosi najviše 6,5%.

Kamatnu stopu subvencioniraju :

Ministarstvo poduzetništva i obta:

2% – za projekte iz proizvodne djelatnosti

1% – za projekte iz uslužne djelatnosti

Varaždinska županija:

1% za projekte iz proizvodne djelatnosti

1% za projekte iz uslužne djelatnosti

Razliku do visine redovne kamatne stope snosi Korisnik kredita.

Naknada banci

Do najviše 0,5%, a sukladno ugovorima o načinu provedbe Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti

Instrumenti osiguranja povrata kredita

 • Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke
 • moguće jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava
 • moguće jamstvo Garancijske agencije Varaždinske županije.

Visina jamstva iznosi do 1:1,5 visine odobrenog kredita

Administrativni podaci

Zahtjev za kredit podnosi se na propisanom obrascu sa svom potrebnom dokumentacijom Upravnom odjelu za gospodarstvo Varaždinske županije. Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava.

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *