Komercijalizacija inovacija

Home \ EU fondovi \ Komercijalizacija inovacija

Cilj natječaja

Cilj ulaganja je potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP-a podržavajući prijenos znanja iz drugih tvrtki (većih MSP-a ili velikih tvrtki) i istraživačkih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji

Ciljni korisnici su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište.

Ujedno prijavitelj mora imati minimalno jednog zaposlenika prema satima rada, ali za godinu koja prethodi predaji projekta. Ako se projekt predaje u 2022. godini, zaposlenik se odnosi na 2021. godinu.

Partnerstva na natječaju nisu dopustiva.

Sektori i djelatnosti koje nisu prihvatljive

Prihvatljive su sve djelatnosti osim:

• primarne poljoprivredne proizvodnje
• ribarstva i akvakulture
• financijske djelatnosti
• vojne djelatnosti
• igre na sreću

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja.

Aktivnosti koje se sufinanciraju su iduće:

1.Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

2.Aktivnosti ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja

3.Konzultantske usluge

4.Sudjelovanje na sajmovima

Realizacija aktivnosti ne smije trajati duže od 24 mjeseca.

Tablica 1. TRL razine

Jednako tako natječaj će od Vas zahtijevati da klasificirate inovativni proizvod ili uslugu prema idućim kriterijima:

A) Razina inovativnosti – predstavlja usporedbu Vašeg inovativnog proizvoda/usluge s postojećim rješenjima na tržištu

Radikalna inovacija za tržište ili stvara novo tržište (Radikalna inovacija predstavlja koncept u kojem novi proizvod ili usluga imaju veliki utjecaj na tržištu i svojom pojavom, ulaskom na tržište, ga u potpunosti mijenjaju (npr. imaju utjecaj na regulatorne promjene ili strukturne promjene tržišta, čine konkurentne proizvode zastarjelim, i sl.).
Primjer radikalne inovacije – radio zamjenjuje televizija

• Znantno poboljšanje* u odnosu na postojeće prizvode ili usluge (Znatno poboljšanje proizvoda/usluge je uvođenje na tržište dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama.)
Primjer znantno poboljšane inovacije – crno bijelu televiziju zamjenjuje televizija u boji

Inkrementalna inovacija (Inkrementalne inovacije podrazumijevaju kontinuirano unapređenje postojećih proizvoda i procesa).
Primjer inkrementalne inovacije – televizija dobiva SMART TV karakteristike

B) Geografski doseg – tržište na kojem ćete plasirati Vaš inovativni proizvod ili uslugu i na kojem slična rješenja ne postoje ili je Vaš proizvod/usluga unaprijeđen u odnosu na postojeća rješenja

Globalno tržište (podrazumijeva doseg inovacije izvan zemalja europskog zemljopisnog prostora)
Međunarodno tržište (podrazumijeva europski zemljopisni prostor (izvan područja regije)
Regionalno tržište (Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo, Republika Srbija, Crnu Gora i Makedonija)
Lokalno tržište (Republika Hrvatska)

Više bodova na natječaju će dobiti oni projekti čiji inovativni proizvodi/usluge spadaju u veći stupanj po razini inovativnosti i geografskom dosegu.

Intenzitet sufinaciranja aktivnosti i s njima povezanih troškova

Slika 1. Aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnuimovinu
Slika 2. Intenzitet sufinanciranja troškova po ostalim aktivnostima

Objašnjenje pojedinih kategorija troškova

1. Trošak osoblja

• Za radno mjesto na kojem postoji djelatnik zaposlen kod prijavitelja na dan objave poziva bruto iznos temeljen je na stvarnoj plaći tog radnog mjesta.
• Za novozaposlenog djelatnika izračun se vrši na temelju standardne veličine jediničnog troška na način da se za predviđeno radno mjesto djelatnika zaposlenog na projektu priznaje sat rada na osnovu 12 mj. prosjeka

U okviru projektnog prijedloga potrebno je dostaviti sljedeće potporne
dokumente:

• Ugovor o radu se dostavlja za sve djelatnike prijavitelja koji su zaposleni duže i kraće od 12 mjeseci.
• Platne liste za razdoblje od 12 mjeseci koje prethode podnošenju projektnog prijedloga ili platne liste za mjesece prije datuma objave Poziva

2. Materijalna i nematerijalna imovina

Sva navedena materijalna i nematerijalna imovina, a koja uključuje razne strojeve, opremu, alate i softvere moraju biti isključivo povezani s potrebama projekta za dovršetkom inovacije i kasnijim aktivnostima koje za cilj imaju komercijalizaciju. Nabava materijalne i nematerijalne imovine za redovno poslovanje nije priihvatljiv trošak.

3. Režijski troškovi

Dopušteni su režijski troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja. Ako je trošak osoblja 500.000 kuna, režijski troškovi ne mogu biti veći od 150.000 kuna.

Ujedno su dopušteni troškovi istraživanja tržišta koje za cilj imaju dobivanje relevantnih informacija za plasiranje inovativnog proizvoda ili usluge na detektirana ciljana tržišta.

Prihvatljivi su i troškovi znanja i patentna  koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima.

4. Konzultanski troškovi

Trošak uključuje osmišljavanje i izradu projektne dokumentacij, kao i troškove upravljanja projektom.

Priprema natječajne dokumentacije odnosi se na cjelokupni projekt kojeg će evaluatori nadležnog tijela ocjenjivati i na osnovu kojeg će donositi odluku o dodjeli bespovratnih sredstava, a upravljanje projektom su svi administrativni poslovi kojeg poslovni subjekt mora obavljati nakon potpisivanja ugovora s nadležnim tijelima.

Suštinski je dobivanje bespovratnih sredstava samo polovina posla i traje puno kraće od provedbe jer provedba zahtijeva od korisnika i strukturirani proces nabave, zatim pripremu dokumentacije za potraživanje sredstava kojim nadoknađujemo nastale troškove, a sve to je administrativno i operativno zahtijevno te iziskuje jako puno vremena.  Kao što dobro napisani projekt donosi prijavitelju željena bespovratna sredstva, jednako tako i uspješna provedba minimizira rizik od dobivanja financijskih korekcija odnosno nećete morati vraćati bespovratna sredstva tijelima s kojima ste potpisali ugovor.

Neprihvatljivi troškovi
• PDV
• Kupnja rabljene opreme
• Oprema za redovito poslovanje, a koja nije vezana za projekt

Iznosi sufinanciranja

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 760.000 HRK

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 5.320.000 HRK

Ukupna financijska alokacija natječaja je 380 milijuna HRK.

Rokovi

Indikativni rok objave natječaja je početak 2 kvartala 2022. godine

Kako se pripremiti za uspješnu pripremu

1. Definirajte inovaciju

Problem kojeg ima dosta prijavitelja je u taj što ne znaju točno definirati inovaciju i nemaju raspisane tehničko-tehnološke karakteristike. Imajte na umu kako evaluator koji čita Vaš projekt nije upućen u inovaciju te jedino kroz opis iste može saznati na što se inovacija točno odnosi. Sukladno opisu inovacije i što je točno potrebno poduzeti kako bi se ista mogla komercijalizirati na tržištu, dobivat ćete i bodove. U administrativnom smislu je iznimno bitno da znate u koju TRL fazu spada Vaša inovacija te da je prema stupnju inovacije rangirate radikalnu, značajnu ili inkrementalnu.  

2. Definirajte tržište

Natječaj će od Vas zahtijevati da dodatno elaborirate na kojem tržištu planirate plasirati inovativni proizvod i uslugu čak i ako je geografski doseg inovacije čitav svijet. Pretpostavka je kako ne možete simulatno plasirati inovaciju na svim svjetskim tržištima nego imate ciljana tržišta na koja planirate ići. Jendako tako se traži definiranje po kojoj cijeni ćete prodavati inovaciju te koji su vaši potencijalni kupci. Poznavanje konkurencije je isto bitno čak i ako nemate direktnog konkurentna, kao i  kanala distribucije/prodaje koje ćete koristiti te marketing strategije i operativnih aktivnosti koje planirate imate prilikom plasmana proizvoda.

Tržište na kojem planirate se planirate pozicionirati mora biti usklađeno sa stupnjem inovacije. Prevedeno to znači da ako imate radikalnu inovacija na svjetskom tržištu, onda to mora odgovarati realnom stanju na tržištu. Ako evaluator zaključi drukčije ili pronađe dokaz kako osim Vaše postoji još sličnih inovacija, postoji mogućnost isključivanja prijave iz natječaja

3. Definirajte budžet

Svi prihvatljivi troškovi, jednom kad se unesu u projektnu prijevu, više se ne mogu mijenjati. Dobro istražite tržište i prikupite sve ponude koje se odnose na troškove koje putem EU fondova želite sufinancirati jer želite izbjeći situaciju da neki trošak ima 20 posto veću cijenu, a razlika se ne može sufinancirati.

Troškovnik je ključna stvar jer služi kao podloga u procesu nabave, a ujedno je i razlog zašto se prijavljujete. Također u odnosu na troškovnik Vi zatvarate i financijsku konstrukcije projekta, odnosno ako Vam se sufinancira 85 posto svih troškova tada morate osigurate 15 posto vlastitih sredstava. Želite izbjeći i situacije u kojoj će se uspostaviti kako su inicijalni troškovi veći, a time i Vaš dio sredstava.

4. Status intelektualnog vlasništva

Više bodova osvojiti će oni projekti koji imaju zaštićeno intelektualno vlasništvo na ciljanim tržištima ili koji imaju adekvatno objašnjen status zaštite intelektualnog vlasništva (podnesene prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva, postoji plan zaštite na ciljanim tržištima). Ukoliko nemate adekvatno riješen status intelektualnog vlasništva, adresirajte tu stvar na vrijeme jer si time osiguravate veće šanse za dobivanje bespovratnih sredstava.

ABOUT THE AUTHOR: Antonio Brzica „Antonio na operativnoj razini vodi i upravlja EU projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ te „Ruralni razvoj“. Tijekom svoga prethodnoga rada uspješno je sudjelovao u pripremi brojnih EU projekata, kao i u postupcima nabave te provedbe istih. Unutar Društva zadužen je za prepoznavanje prilika i savjetovanje klijenata u vezi dobivanja bespovratnih sredstava i financiranje raznih projektnih ideja, a kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova, usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje bespovratnim sredstvima, dizajn i cjelokupnu razradu EU projekata. Nositelj je certifikata u području javne nabave.“

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *