EU Natječaj - “Komercijalizacija inovacija”

Home \ EU fondovi \ EU Natječaj – “Komercijalizacija inovacija”

O natječaju

Cilj ulaganja je potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP-a podržavajući prijenos znanja iz drugih tvrtki (većih MSP-a ili velikih tvrtki) i istraživačkih organizacija.

Vrste prihvatljivih korisnika

Ciljni korisnici su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više te mora postojati beta verzije inovacije) koji su blizu lansiranja na tržište.

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje se sufinanciraju su iduće:

1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

2. Aktivnosti ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja

3. Konzultantske usluge

4. Sudjelovanje na sajmovima

Realizacija aktivnosti ne smije trajati duže od 24 mjeseca.

Prihvatljivi troškovi

Tijekom trajanja projekta prihvatljivi su idući troškovi:

• Trošak plaća sadašnjih i budućih zaposlenika
• Nabava strojeva, opreme i druge materijalne imovine povezane s realizacijom projekta
• Trošak nabave softvera, licenci, patenta itd.
• Režijski troškovi
• Najam prostora i opreme na sajmovima
• Trošak usluge pripreme projektnog prijedloga te njegove provedbe
• Revizija projekta

Iznos i intenzitet potpore

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 760.000 HRK

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 5.320.000 HRK

Intenzitet potpore biti će od 35-75 posto, ovisno o sjedištu Društva i aktivnostima koje se sufinanciraju.

Rok natječaja

Indikativni datum objave natječaja je 31.3.2022. godine

Više o samomnatječaju pogledajte na našoj web stranici: “link”

ABOUT THE AUTHOR: Antonio Brzica „Antonio na operativnoj razini vodi i upravlja EU projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ te „Ruralni razvoj“. Tijekom svoga prethodnoga rada uspješno je sudjelovao u pripremi brojnih EU projekata, kao i u postupcima nabave te provedbe istih. Unutar Društva zadužen je za prepoznavanje prilika i savjetovanje klijenata u vezi dobivanja bespovratnih sredstava i financiranje raznih projektnih ideja, a kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova, usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje bespovratnim sredstvima, dizajn i cjelokupnu razradu EU projekata. Nositelj je certifikata u području javne nabave.“

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *