Natječaji za inovativne proizvode i usluge

U nastavku pročitajte sažetke za oba natječaja.

Home \ Blog \ Natječaji za inovativne proizvode i usluge

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. travnja dva poziva na dostavu projektnih prijedloga za mikro, male i srednje poduzetnike – “Komercijalizacija inovacija” i “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”.

Ova dva poziva se objavljuju u modalitetu trajno otvorenih poziva („najbrži prst“), što znači da se određuje početni rok za podnošenja projektnih prijedloga, a postupak dodjele započinje odmah po zaprimanju projektnog prijedloga.

U nastavku pročitajte sažetke za oba natječaja.

1. Komercijalizacija inovacija

Cilj Poziva

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP) koji imajuinovativni proizvod ili uslugu najmanje TRL razine 7.

TRL razine

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati

• Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
• Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
• Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
• Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
• Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju

• najniži iznos 760.000,00 HRK
• najviši iznos 5.320.000,00 HRK.

Rokovi
Prijavi se zaprimaju od 20. svibnja 2022. godine od11:00 sati.

2. Natječaj – Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Cilj Poziva

Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljivi prijavitelji
Poduzeća koja u trenutku predaje projektne prijave nisustarija od 5 godina i imaju inovativni proizvod ili uslugu na TRL razini 5-8.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

• nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
• ispitivanje, razvoj pilot-linija
• zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
• osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

• najniži iznos 200.000,00 HRK
• najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Rokovi
Prijavi se zaprimaju od 20. svibnja 2022. godine od 11:00sati.

Za više informacija u vezi navedenih natječaja,obratite nam se na info@4consulting.hr mail ili na mob: 098-421-912.

ABOUT THE AUTHOR: Antonio Brzica „Antonio na operativnoj razini vodi i upravlja EU projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ te „Ruralni razvoj“. Tijekom svoga prethodnoga rada uspješno je sudjelovao u pripremi brojnih EU projekata, kao i u postupcima nabave te provedbe istih. Unutar Društva zadužen je za prepoznavanje prilika i savjetovanje klijenata u vezi dobivanja bespovratnih sredstava i financiranje raznih projektnih ideja, a kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova, usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje bespovratnim sredstvima, dizajn i cjelokupnu razradu EU projekata. Nositelj je certifikata u području javne nabave.“

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *