EU fondovi u idućim godinama

Poduzetnici koji ozbiljno pristupaju vođenju svojeg poslovanja i koji rade poslovne planove radi povećanja šansi za uspjeh poduzetničke ideje, odnosno minimiziranja mogućeg neuspjeha, značajan dio svojeg vremena posvećuju pronalasku optimalnih izvora financiranja, a jedan od najpopularnijih izvora u posljednjih par godina zasigurno su EU fondovi.

Home \ EU fondovi \ EU fondovi u idućim godinama

Pa iako su EU fondovi u fokusu većine poduzetnika, postoji problem nerazumijevanja kako EU fondovi u cijelini funkcioniraju na strateškoj državnoj razini i kako operativno izgleda proces prijave projekta na natječaj. U nastavku teksta donosimo Vam pregled EU fondova za razdoblje 2021- 2027. godina, kako bi se upoznali s ukupnim iznosima koji su Hrvatskoj na raspolaganju te mogućim prilikama za sufinanciranje vlastitog poslovanja.

Koliko je sredstava Hrvatskoj na raspolaganju?

U novom programskom razdoblju Hrvatskoj će na raspolaganju biti dostupno gotovo 25 milijardi eura, a dodijela će ići putem dva izvora. Iz višegodišnjeg financijskog okvira koji traje od 2021. – 2027. godine, generirati će se nešto više od 14 milijardi eura i velik dio tih sredstva će biti dostupna svim poslovnim subjektima nevezano radi li se o društvima, obrtima, OPG-ovima itd.

Drugi dio sredstva biti će generiran putem instrumenta EU za oporavak i to nešto više od 11 milijardi eura, od čega najveći dio sredstava otpada na mehanizam za oporavak i otpornost, putem kojeg je Hrvatskoj dodijeljeno 6.3 milijardi eura, dok se 3.6 milijardi eura odnosi na zajmove.

Sva navedena sredstva moraju se putem natječaja i ostalih izvora financiranja plasirati na tržište do kraja 2023. godine.

Slika 1. Prikaz raspodjele EU sredstava za period 2021. – 2027. godine

Kako funkcioniraju EU fondovi?

Natječaji su stvar s kojom su poduzetnici najčešće upoznati jer se putem istih mogu prijaviti za dobivanje bespovratnih sredstava. Oni se generiraju putem Operativnih programa, a uzimajući primjer Kohezijske politike EU-a, radi se o tri Operativna programa u novom razdoblju 2021. – 2027. godine i to:

1. Operativni program Konkurentnost i kohezija

2. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

3. Integrirani teritorijalni program

Znači , putem svakih od navedenih programa generirati će se određeni natječaji sukladno tome što su strateški i prioritetni ciljevi ulaganja za Republiku Hrvatsku. Za primjerice Operativni program Konkuretnost i kohezija u prošlom razdoblju je izdvojeno 6.8 milijardi eura, od čega je 2.7 milijardi bilo namijenjeno za 5 prioritetnih područja vezanih za konkurentnost i to:

  • • istraživanje i inovacije,
  • • informacijske i telekomunikacijske tehnologije,
  • • razvoj malih i srednjih poduzeća,
  • • niskougljično gospodarstvo,
  • • obrazovanje

Slično će biti i za novo provedbeno razdoblje te će poduzeća moći aplicirati na natječaje koji se odnose na ispunjene ciljeve iz domene energetike, inovacija te zelenog, održivog i kružnog gospodarstva.

Slika2. Prikaz strukture prioriteta i načina generiranja natječaja

Cjelokupni proces strateški i operativno vode horizontalna i upravljača tijela.  Horizontalna tijela su koordinatori i nadzor cijelog sustava te planiraju i programiraju cijeli proces, zatim nadziru i prate provedbu i konačno rade reviziju sustava i projekata. U Hrvatskoj su to Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova te ARPA (Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU).

Upravljačka tijela se odnose na ona tijela koja obavljaju stručne i administrativne poslove vezano za pripremu i provedbu strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje strukturnih instrumenata EU, te se kolektivno nazivaju posrednička tijela razine 1.

Posrednička tijela razine 2 su također upravljačka tijela i ona su u neposrednom kontaktu s Vama kao korisnicima EU sredstava te direktno nadgledau provedbu projekata korisnika.

Kako se prijaviti?

Postoje službene stranice na kojima se objavljuju natječaji s cjelokupnom dokumentacijom koja se odnosi na iste. Osim otvorenih natječaja, dostupne su Vam i informacije u vezi natječaja koji će tek biti objavljeni, kao i arhiva prethodnih.

Stranice možete pogledati na idućim poveznicama:

1. //efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS

2. //strukturnifondovi.hr/

Putem poveznice broj 1. morat ćete registrirati u sustav EFONDOVI poslovni subjekt s kojim aplicirate na određeni natječaj te se unutar sustava nalaze polja koja ispunjavate.

Ujedno svaki natječaj kada se objavi ima popis dokumentacije koju bi trebali pregledati.

Ključni dokument zove se „Upute za prijavitelje“ i on ima detaljno navedene sve uvjete koji prijavitelj mora ispunjavati kako bi dobio bespovratna sredstva. Ujedno su unutar dokumenta navedene i sve prihvatljive aktivnosti kao i troškovi koji se sufinanciraju putem natječaja, zatim minimalni i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava te intenzitet sufinanciranja.

Osim Uputa za prijavitelje, na stranici se nalazi i obvezna dokumentacija koju unosite u sustav i bez koje ne možete dobiti bespovratna sredstva.

Kada ispuniti sva polja u sustavu EFONDOVI te kada ste podnijeli obveznu natječajnu dokumentaciju, tada prolazite razne faze provjere od strane nadležnih tijela. U slučaju zadovoljavanja kriterija provjere, potpisujete ugovor s posredničkim tijelima i krećete u provedbu projekta.

Ako Vas detaljnije zanima proces prijave projekta na EU natječaj, slobodno nas kontaktirajte za pomoć.

ABOUT THE AUTHOR: Antonio Brzica „Antonio na operativnoj razini vodi i upravlja EU projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ te „Ruralni razvoj“. Tijekom svoga prethodnoga rada uspješno je sudjelovao u pripremi brojnih EU projekata, kao i u postupcima nabave te provedbe istih. Unutar Društva zadužen je za prepoznavanje prilika i savjetovanje klijenata u vezi dobivanja bespovratnih sredstava i financiranje raznih projektnih ideja, a kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova, usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje bespovratnim sredstvima, dizajn i cjelokupnu razradu EU projekata. Nositelj je certifikata u području javne nabave.“

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *