Što će se u idućih 12 mjeseci sufinancirati EU sredstvima?

Donosimo Vam novosti o aktivnostima koje se žele sufinancirati u novom provedbenom razdoblju.

Home \ Blog \ Što će se u idućih 12 mjeseci sufinancirati EU sredstvima?

Hrvatskim gospodarstvenicima u narednom periodu poslovanja biti će na raspolaganju znantna financijska alokacija bespovratnih sredstava koju će moći koristiti za sufinaciranje svojih poslovnih aktivnosti. Sve te aktivnosti sufinanciraju se putem EU fondova, a u nastavku teksta donosimo Vam pregled za što će se pomoći povući bespovratna sredstva i kroz koje natječaje.

Koje se aktivnosti žele sufinancirati u novom provedbenom razdoblju?

Ukupna alokacija dostupna poduzetnicima za natječaje koji adresiraju ciljeve vezane za otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo biti će iznad 4,5 milijardi kuna.

Cilj je putem bespovratnih potpora provesti aktivnosti koje će poboljšati digitalizaciju poslovanja uvođenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT), zatim nastaviti trend ulaganja u istraživačko-razvojne projekte te osigurati domaćim proizvođačima konkurentniju poziciju na tržištu slijeđenjem trendova u Europi, a koji uključuje organizaciju proizvodnje na ekološki prihvatljivijim tehnologijama i proizvodnim halama.

Ovim će se bespovratnim ulaganjima doprinijeti i internacionalizaciji poduzeća i utjecati na povećanje sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na jedinstvenom, kao i na globalnim tržištima te povećanje njihova udjela u ukupnom izvozu roba i usluga.

U narednom periodu poticati će se i novoosnovana poduzeća do 5 godina starosti da razvijaju inovativne proizvode i usluge te im na taj način olakšati njihovo pozicioniranje na tržište i početak komercijalizacije inovativnih proizvoda ili usluga.

Osim bespovratnih potpora, poduzetnicima će na raspolagnju biti čitav niz zajmova i subvencija putem kojih se želi olakšati pristup kapitalu, a kojima će se kroz sufinanciranje kamatnih stopa poticati ulaganje u gospodarske aktivnosti i koje će posljedično dovesti do zelene tranzicije poslovanja.

Ujedno je za razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma dostupno preko 2 milijardi eura, a većina će se odnositi na sufinanciranje aktivnosti vezanih za razvoj novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga, razvoj turističke infrastrukture ili rješavanje izazova poput sigurnosti u destinaciji ili upravljanja turističkim tokovima.

Nastaviti će se i s aktivnostima ulaganja u obnovljive izvore energije, a neke od specifičnih aktivnosti odnose se na višestambene zgrade, kao i na proizvodne hale.

Koji nas točno natječaji očekuju?

Gospodarske aktivnosti koje se žele sufinancirati, odnosno ciljevi koje država Hrvatska želi postići, realizirati će se operativno putem javnih natječaja i poziva, a na kojima Vi kao gospodarski subjekt možete sudjelovat.

Ti su natječaji strukturirani sukladno specifičnim troškovima koji su prihvatljivi, a isti se mogu odnositi na sufinanciranje troškka plaće zaposlenika, nabavu novih strojeva i opremu, izgradnju hale, nabavu softverskih rješenja itd. Donosimo pregled nekih natječaja koji nas očekuju u idućem periodu od 6 – 12 mjeseci.

1. Natječaj –  Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjimau digitalnu i zelenu tranziciju

Ako ste poduzeće koje je registrirano za C sektor, onaj koji uključuje sve djelatnosti koje se bave proizvodnjom ili preradom, tada možete sudjelovati u nabavi strojeva i opreme nove generacije koji su efikasniji, učinkovitiji i resursno optimiziraniji. Cilj je natječaja da poduzeća unutar proizvodne i prerađivačke industrije nabave nove strojeve kojima će digitalizirati i automatizirati svoje poslovanje, istovremeno utječući na ekološki aspekt proizvodnje.

Jednako tako sufinancirati će se i izgradnja ili rekonstrukcija proizvodnih hala jer isto doprinosi modernizaciji proizvodnje. Očekivani intezitet sufinanciranja biti će od 35-45 posto, ovisno koje je veličine poduzeće koje se prijavljuje na natječaj.

2. Natječaj- Komercijalizacija inovacija

Ovaj natječaj namijenjen je društvima koja imaju određeni inovativni proizvod ili uslugu na razini TRL 8 stupnja inovacije, odnosno imaju inovaciju koja ima svoj finalni oblik i dokazano radi u stvarnom okruženju, ali treba „fine tunning“ kako bi se spremila za plasiranje na tržište. Te aktivnosti i troškovi uključuju plaće zaposlenike koje rade na projektu, nabavu materijalne i nematerijalne imovine potrebne da se inovativni proizvod ili usluga spremi za komercijalizaciju te sve ostale troškove koji su povezani na logički način s projektom.

3. Natječaj– Inovacije novoosnovanih poduzeća

Slično kao i kod natječaja „Komercijalizacija inovacija“, ovdje se također sufinanciraju aktivnosti i troškovi vezani za inovativni proizvod ili uslugu, samo se kod „Inovacija novoosnovanih poduzeća“ u prvi plan stavlja razvoj te inovacija treba biti minimalno na TRL razini 5. To znači da potencijalni korisnik bespovratnih sredstava mora imati prototip veće razina s tehničko-tehnološkim karakteristikima testiranima u planiranom orkuženju primjene inovacije. U tom slučaju možete dobiti bespovratna sredstva za daljnji razvoj koja uključuju trošak plaće zaposlenika, režijski troškove te nabavu softvera i opreme koja se koristi za dovršetak inovacije.

4. Natječaj- Bespovratne potpore za digitalizaciju

Kao što je prethodno rečeno, tendencija je Hrvatske države napraviti strateški iskorak u području digitalizacije poslovanja te će se u narednom periodu sufinancirati aktivnosti koje se odnose na nabavu softverskih rješenja koja pomažu digitalizirati i optimizrati poslovanje. To uključuje razna CRM rješenja, zatim DMS rješenja, ERP sustave (ERP, Oracle itd), ali i izradu novih rješenja prilagođenih Vašem poslovanju.

Ako Vas zanima ulaganje putem bespovratnih sredstava i tražite najbolje rješenje za Vaše poslovanje, slobodno nam se obratite za pomoć.

ABOUT THE AUTHOR: Antonio Brzica „Antonio na operativnoj razini vodi i upravlja EU projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ te „Ruralni razvoj“. Tijekom svoga prethodnoga rada uspješno je sudjelovao u pripremi brojnih EU projekata, kao i u postupcima nabave te provedbe istih. Unutar Društva zadužen je za prepoznavanje prilika i savjetovanje klijenata u vezi dobivanja bespovratnih sredstava i financiranje raznih projektnih ideja, a kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova, usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje bespovratnim sredstvima, dizajn i cjelokupnu razradu EU projekata. Nositelj je certifikata u području javne nabave.“

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *