Koje su vrste EU natječaja dostupne poduzećima u RH

EU fondovi u zadnje vrijeme sve su više u fokusu javnosti, ali potencijalnim korisnicima i dalje nije jasno mogu li koristiti iste i odakle uopće početi s istraživanjem.

Home \ Blog \ Koje su vrste EU natječaja dostupne poduzećima u RH

Jako je puno terminologije koja potencijalnim korisnicima ne znači puno, a zbog ukupnog broja natječaja koji su tijekom prethodnog 7-godišnjeg razdoblja bili dostupni poslovnim subjektima za prijaviti se, potencijalnim korisnicima je sve teže doći do informacija koje ih zanimaju.

S obzirom kako nisu sva poduzeća ista, odnosno bave se raznim djelatnostima i dolaze iz raznih industrija, financiranje putem EU fondova također dolazi iz raznih operativnih programa. No što su točno operativni programi, kakvi EU natječaji sve postoje i može li se Vaša poslovna ideja financirati bespovratnim sredstvima, pročitajte u nastavku teksta gdje smo se fokusirali na natječaje koji se generiraju isključivo iz operativnog programa konkuretnost i kohezija.

Definirajte za što Vam sredstva trebaju

Poduzeća prečesto općenito razmišljaju o EU fondovima, a bez da imaju prethodno definirane stvari koje se odnose na to u što točno žele ulagati.  EU fondovi su odlično sredstvo koje će dodatno osigurati likvidnost Vašem projektnom ulaganju, ali ne smiju biti inicijalni razlog koji stoji iza Vaše odluke za određenom investicijom.

Definirajte prethodno u što točno želite ulagati, istražite tržište kako bi dobili okvirne cijene za Vaš budžet, zatim sastavite isti i prema nekom osnovnom financijskom modelu pogledajte ima li ta investicija smisla po pitanju željenih povrata od ulaganja.

Ako je ulaganje opravdano s aspekta pokazatelja koji su relevantni za Vašu djelatnost i ono što Vi kao poduzeće želite, tada su bespovratna sredstva odličan dodatni izvor financiranja koji pomažu bržem povratu investicije.

Naravno, ne zahtjevaju svi natječaji i sve investicije jednak pristup u pogledu pripreme jer pojedini natječaji zahtjevaju od poduzeća veća vlastita sredstva koja će trebati uložiti, ali bez obzira koliki je ukupni iznos investicije i o kojem EU natječaju se radi, uvijek vodite računa da Vam je investicija opravdana i bez bespovratnih sredstava.

Kada ste definirali prethodne stvari, tada možete početi s istraživanjem postoji li dostupan natječaj iz EU fondova za Vaše buduće ulaganje.

Operativni program konkurentnost i kohezija

Iz operativnih programa generiraju se natječaji sukladno onome što je Republika Hrvatska prepoznala kao strateški bitne stvari za poboljšati, a ujedno se provode i politike Europske unije. U prethodnom razdoblju 2014. – 2020. godine iz operativnog programa konkurentnosti i kohezije (u nastavu teksta „OPKK“), sufinancirali su se projekti koji su adresirali određene probleme u području energetike, zaštite okolišta, informacijsko – komunikacijskih tehnologija, povećanja proizvodnih kapaciteta, razvojno-istraživačkih projekata itd.

Većinski se poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj koriste bespovratnim sredstvima baš iz OPKK, a neke od aktivnosti koje se sufinanciraju i natječaji koji su dostupni radi tih aktvnosti su idući:

A) Aktivnosti istraživanja i razvoja

Uključuje sufinanciranje poduzeća koje imaju inovativni proizvod ili uslugu, a troškovi koje se mogu sufinancirati putem natječaja se odnose na plaće zaposlenika koji sudjeluju na aktivnostima istraživanja i razvoja, zatim nabavu materijalne i nematerijalne imovine vezane baš za projekt, provođenje prodajnih i marketinških aktivnosti koje za cilj imaju uspješnu komercijalizaciju novog proizvoda ili usluge, režijski troškove, konzultantske troškove itd.

Postoji više natječaja koji se odnose na aktivnosti istraživanja i razvoja i koji filtriraju poduzeća sukladno tome u kojoj fazi se njihova inovacija nalazi, koja je starost poduzeća, kakvi su prethodni financijski izvještaji i slično, a prijaviti se možete samo na one natječaje na kojima zadovoljavate sve uvjete naznačene u uputama za prijavitelje.

Pogledajte u našoj prethodnoj objavi kako izgleda cjelokupni proces prijave na natječaj koji sufinancira aktivnosti istraživanja i razvoja: //4consulting.hr/inovacije-novoosnovanih-poduzeca/

Postotak sufinanciranja na natječajima ovisi o tome koje je veličine Vaše poduzeće i koje troškove želite sufinancirati.

B) Izgradnja proizvodne hale i nabava strojeva i opreme

 Aktivnosti koje uključuju izgradnju/rekonstrukciju proizvodne hale te nabavu strojeva i opreme koja se koristi za proizvodnju, namijenjena su isključivo onim poduzećima koja su registrirana za djelatnosti prerade i proizvodnje te kojima je to temeljna djelatnosti.

Znači ako se bavite nekim vidom proizvodnje tada možete sudjelovati na natječaju, a kao i u slučaju prethodne aktivnosti, postotak sufinaciranja ovisi o tome koje je veličine Vaše poduzeće i koje troškove namjeravate sufinancirati putem natječaja.

C) Digitalizacija poslovanja

Uključuje natječaje koji podupiru aktivnosti nabave softvera (custom made ERP, DMS, CRM rješenja i slično) koje koristite u svom redovnom poslovanju, a dozvoljene su i aktivnosti izrade softvera koji će pomoći u digitalnoj transformaciji Vašeg poslovanja.

Osim natječaja za nabavu softvera, poduzećima su dostupni i natječaji koji podupiru aktivnosti izrade i dorade web stranica, zatim web shopova, izradu mobilnih aplikacija za poslovanja te digitalne strategije poslovanja i slično.

D) Energetska obnova

EU fondovi podupiru i aktivnosti koje za cilj imaju energetsku obnovu zgrada poduzeća gdje se odvija proizvodnja, a specifično se odnose na sufinacniranje troškova postavljanja nove fasade, zamjene otvora, ugradnje moernih sustava grijanja i hlađenja, automatizacije upravljačkih sustava i sustava mjerenja i nadzora – SCADA, CNUS, uvoeđanja novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije/trigeneracije itd.

Uvjeti su, a uz osnovu djelatnost proizvodnje za koje su poduzeća prijavitelji registrirani, ujedno i smanjenje potrošnje energije u odnosu na početno stanje za 20-40 posto, ovisno o kojem se ulaganju radi.

E) Jačanje konkurentnosti na tržištu

Postoji i čitav niz natječaja putem kojih poduzeća jačaju svoju konkurentsku poziciju na tržištu, a odnose se na sufinanciranje aktivnosti odlazaka na međunarodne sajmove te su prihvatljivi troškovi najam izložbenog prostora, zatim opreme od organizatora, troškovi dnevnica, puta i smještaja, kao i upisa u katalog izlagača. Natječaj je namijenjen svim onim poduzećima koja su orijentirana na izvoz i žele se putem sajmova bolje predstaviti svojim ciljanim kupcima i potencijalnim partnerima na stranim tržištima.

Jedan od natječaja gdje se direktno utječe na konkurenost poslovanja jest i uvođenje međunarodnih normi u poslovanje, a odnose se na sve relevantne međunarodne norme koje su bitne za Vaše poslovanje te proizvod ili uslugu kojeg nudite, poput: iso standarda, haccp standarda, ifs normi, halal certifikata itd. Na takvim natječajima prihvatljivi su troškovi konzultanta za pripremu dokumentacije, kao i certifikacijski audit od strane ovlaštene certifikacijske kuće.

Ako imate dodatna pitanja ili Vas zanima neka informacija vezan za sufinanciranje projekata putem EU fodnova, slobodno nam se obratite za pomoć.

ABOUT THE AUTHOR: Antonio Brzica „Antonio na operativnoj razini vodi i upravlja EU projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ te „Ruralni razvoj“. Tijekom svoga prethodnoga rada uspješno je sudjelovao u pripremi brojnih EU projekata, kao i u postupcima nabave te provedbe istih. Unutar Društva zadužen je za prepoznavanje prilika i savjetovanje klijenata u vezi dobivanja bespovratnih sredstava i financiranje raznih projektnih ideja, a kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova, usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje bespovratnim sredstvima, dizajn i cjelokupnu razradu EU projekata. Nositelj je certifikata u području javne nabave.“

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *