EU mjera 7.4.1 – Ulaganje u lokalnu infrastrukturu

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Home \ EU fondovi \ EU mjera 7.4.1 – Ulaganje u lokalnu infrastrukturu

EU fondovi su kroz Operativni program Ruralni razvoj službeno objavili natječaj „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljivi korisnici:

a) jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja

b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica

c) javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića

d) dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

Prihvatljive *aktivnosti koje se sufinanciraju kroz ovaj natječaj su slijedeće:

a) u sektoru tržnica:

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica

b) u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina

c) u sektoru dječjih vrtića

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića

d) u sektoru vatrogasnih domova:

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova

* Jedan (isti) korisnik može podnijeti najviše dva zahtjeva za potporu, za projekte iz različitih sektora, a a ko jedan (isti) korisnik podnese više od jednog zahtjeva za potporu unutar jednog sektora, u obzir će se uzeti zahtjev za potporu s najranijim vremenom podnošenja.

Prihvatljivi * troškovi:

  • Troškovi građenja i opremanja
  • Opći troškovi (konzultanti, geodeti, nadzor..)
  • Ostali troškovi (kupnja računalnih program)

* Lista svih prihvatljivih troškova dostupna je u pdf formatu

Lista dozvoljenih radova:

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Pripremni i završni radovi

2. Rušenja i demontaže

3. Zemljani radovi

4. Betonski radovi

5. Armirano-betonski radovi i armirački radovi

6. Montažerski radovi

7. Tesarski radovi

8. Zidarski radovi

9. Čelična konstrukcija

10. Izolatorski radovi

11. Krovopokrivački radovi

B. OBRTNIČKI RADOVI

1. Limarski radovi

2. Stolarski radovi

3. Bravarski radovi

4. Staklarski radovi

5. Gips-kartonski radovi

6. Podne i zidne obloge

7. Kamenarski radovi

8. Keramičarski radovi

9. Parketarski radovi

10. Soboslikarsko-ličilački radovi

11. Fasaderki radovi

C. INSTALATERSKI RADOVI

1. Elektroinstalacije i komunikacijske instalacije

2. Instalacije vodovoda i kanalizacije

3. Sanitarna oprema

4. Strojarske instalacije

5. Instalacija plina, grijanja, hlađenja i ventilacije

6. Instalacije zaštite od požara

D. UREĐENJE OKOLIŠA I PUTEVA UNUTAR GRAĐEVNE ČESTICE

Iznos i intenzitet natječaja:

Iznos i intenzitet bespovratnih sredstava koje vaše Društvo može dobiti kroz ovaj natječaj su slijedeće:

-50.000.000 HRK za sektor tržnica

-50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova

-100.000.000 HRK za sektor društvenihdomova/kulturnih centara i sportskih građevina

-50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića

Intenzitet potpore je od 80% – 100% ovisno o području gdje se provodi projekt.

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Prijave se zaprimaju do 30. rujna 2021. godine. Ukoliko ste zainteresirani za navedeni natječaj, slobodno nam se obratite kako bi zajedno i na obostrano zadovoljstvo došli do ostvarenja Vaše poslovne ideje i realizacije samog projekta.

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *