Izgradnja i opremanje

Home \ EU fondovi \ Izgradnja i opremanje

Cilj natječaja

Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta.

Prihvatljivi Prijavitelji

Djelatnosti C sektora, proizvodna i prerađivačka industrija

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljivi troškovi

Intenzitet i iznosi

*Projekcija očekivane potpore

**Regionalna potpora ne može iznositi manje od 60% od ukupno odobrenih bespovratnih sredstava.

***Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova

****Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova

*****Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 50% prihvatljivih troškova.

Rokovi

Otvaranje natječaja očekujemo u svibnju 2021. godine

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *