Zašto je bitna tablica bodovanja?

U nastavku teksta donosimo Vam primjer kako izgleda tablica bodovanja i kako možete projicirati vlastite bodove.

Home \ Blog \ Zašto je bitna tablica bodovanja?

EU fondovi nisu tipični način pribavljanja financiranja s tržišta kapitala. Za razliku od klasičnog financiranja dugom/kreditom, pribavljanje bespovratnih sredstava putem EU fondova potpada pod strogu državnu regulaciju i administrativne provjere od strane nadležnih tijela.

Suštinski, Vi kao potencijalni prijavitelj i korisnik bespovratnih sredstava, natječete se s drugim potencijalnim korisnicima, a educirani ljudi u državnim tijelima koji evaluiraju sve projekte, ocjenjuju iste i zatim ih rangiraju.

Vaš je cilj, dakle, na ciljanom natječaju imate što više bodova.

Velika većina EU natječaja među službenom dokumentacijom ima i prilog koji sadrži način kako će se bodovati pojedini segmenti pristiglih natječaja, pa sukladno navedenom možete unaprijed projicirati potencijalni broj bodova i tijekom pripreme projekta vidjeti kako stojite s bodovima te je li potrebno dodatno adresirati neke dijelove projekta.

U nastavku teksta donosimo Vam primjer kako izgleda tablica bodovanja i kako možete projicirati vlastite bodove.

Tablica bodovanja

Tablica bodovanja ili službeno „kontrolna lista za ocjenu kvalitete“, sadrži razne segmente projekta koji se kumulativno ocjenjuju sukladno kriterijima koje svaki segment sadrži.

Tako na pojedinom natječaju možemo imati iduće segmente:

a) Vrijednost za novac koju projekt nudi. Ovdje se bodovi dobivaju sukladno kriterijima poput novih djeltnika koje će poslovni subjekt realizacijom projekta zaposliti, zatim sukladno postotnom povećanju prihoda od prodaje i izvoza, kao i nekim drugim koeficijentima koji se mogu mijenjati od natječaja do natječaja.

b) Financijska održivost projekta. Bodovi se dobivaju sukladno pozitivnom financijskom toku projekta i drugim kvalitativno opisnim dijelovima kojima se objašnjava kako se navedeno namjerava postići.

c) Provedbeni kapaciteti. Ovdje evaluatori na projektu žele vidjeti posjeduje li prijavitelj nužne resurse za uspješnu provedbu projekta, a isti se mogu odnositi i na ljudske resurse, zatim financijske i općenito prethodno iskustvo prijavitelja u realizaciji projekta sličnog sadržaja i vrijednosti.

d) Dizajn i zrelost projekta. Bodove ostvarujete prema usklađenosti projekta s ciljem i svrhom natječaja te prema jasno definiranim projektnim aktivnostima koji su također usklađeni sa natječajem.

e) Horizontalna načela. Projekt može dobiti dodatne bodove i ukoliko prilikom planiranja investicije uzme u obzir aktivnosti promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao i aktivnosti promicanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

f) Sjedište prijavitelja. One jedinice lokalne samouprave koje su manje razvijene, a gdje pojedini prijavitelji imaju sjedište, dobivaju više bodova na natječaju.

Iako je bitno da imamo kumulativno što više bodova, bitno je zadovoljiti i bodovne minimume u nabrojanim segmentima natječaja koji se boduju. Oni prijavitelji koji ne uspiju zadovoljiti propisani minimum bodova po segmentima, njihova se prijava automatski isključuje iz daljnje obrade.

Kako projicirati bodove?

Svaki segment je specifičan kao i kriteriji unutar istih, ali je prilikom projekcija bitno dati što objektivniju i realniju ocjenu jer natječaji imaju obvezne kriterije koje prijavitelj mora ostvariti u zadanom vremenskom roku.

Broj novih zaposlenih, povećanje prihoda od prodaje ili prihoda od izvoza mogu biti kriteriji na koje se obvezujete da ćete ih ostvariti i da u slučaju njihovog neisupnjenja podliježete financijskim korekcijama od strane nadležnih tijela.

No jednako tako Vi kao prijavitelj uvijek najbolje znate vlastiti posao, tržište i što Vam bliža i daljnja budućnost donosi za posao. To ističemo jer prijavitelji često podcjenjuju ili precjenjuju buduće prihode od prodaje ili prihode od izvoza, što im stvara problem prilikom same evaluacije projekta ili kasnije kontrole i provedbe.

Ako se za povećanje prihoda od prodaje od 25% u iduće 4 godine poslovanja, može dobiti maksimalno 5 bodova na natječaju, a mislite kako je to realna brojka, onda nije potrebno stavljati projekciju od 70% nego baš 25% jer Vas nadležna tijela prilikom kasnije kontrole uvijek pozivaju na službenu brojku koja je stavljena u projekt.

Osim toga neki kriteriji se ocjenjuju sukladno kvantificirajućim faktorima dok se drugi odnose na kvalitativni opis zadanih kriterija i evaluator ima subjektivno pravo dodjele ocjene sukladno tome kakav je dojam stekao.

Zato je za kvalitetu pripreme projektnog prijedloga također bitno da što ranije krenete s pripremom prjekta jer što ranije krenete pripremati projekt i razmišljati o svim aspektima koje je potrebno službeno adresirati na natječaju, to će i konačni izgled projekta biti kvalitetniji i dati će sve tražene odgovore evaluatorima. 

Vrijednost tablice bodovanja

Vrijednost tablice bodovanja se primarno ogleda u činjenici da možete vidjeti segmente s mogućim deficitom nužnih bodova, a koji Vas automatski isključuju iz natječaja. U tom trenutku je potrebno proći kroz sve kriterije tog segmenta i vidjeti na kojem kriteriju gubite bodove te kako utjecati na povećanje broja bodova.

Kao što smo prethodno rekli, neki kriteriji će biti kvantitativne naravi i odnose se na buduće projekcije poslovanja i njih možda neće biti moguće mijenjati, ali postoje kriteriji koji su kvalitativne naravi i ovise isključivo o tome koliko ste se dobro pripremili za natječaj.

Zato je bitno prilikom pripreme projekta i kroz njegove razne iteracije, stalno uspoređivati kvalitetu projekta s kriterijima koji se ocjenjuju i biti što objektivniji i realniji.

Zapamtite, usporedni proces pripreme projekta i uspoređivanja s tablicom bodovanja često čini razliku između toga hoćete li dobiti EU sredstva ili ćete imati manjak bodova.

Ako Vas zanima na koliko bodova možete računati prilikom prijave na željeni EU natječaj, tada nam se slobodno obratite za pomoć.

ABOUT THE AUTHOR: Antonio Brzica „Antonio na operativnoj razini vodi i upravlja EU projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ te „Ruralni razvoj“. Tijekom svoga prethodnoga rada uspješno je sudjelovao u pripremi brojnih EU projekata, kao i u postupcima nabave te provedbe istih. Unutar Društva zadužen je za prepoznavanje prilika i savjetovanje klijenata u vezi dobivanja bespovratnih sredstava i financiranje raznih projektnih ideja, a kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova, usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje bespovratnim sredstvima, dizajn i cjelokupnu razradu EU projekata. Nositelj je certifikata u području javne nabave.“

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *