EU fondovi

Home \ EU fondovi

EU mjera 7.4.1 – Ulaganje u lokalnu infrastrukturu

EU fondovi su kroz Operativni program Ruralni razvoj službeno objavili natječaj „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i […]

Izgradnja i opremanje

Cilj natječaja Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta. Prihvatljivi Prijavitelji Djelatnosti C sektora, proizvodna i prerađivačka industrija […]

EU natječaj – Obnovljivi izvori energije u proizvodnim industrijama

EU fondovi su kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija službeno objavili natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“. Cilj ovoga natječaja jest ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake ili veće količine rezultata proizvodnje, korištenjem manje količine ulazne energije. Ukoliko je Vaše Društvo primarno registrirano za […]

Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

SVRHA NATJEČAJA 1. Doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 2. Unaprjeđenje usluga i/ili produljenje radnog vremena dječjih vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI […]

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Predmet Poziva Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Svrha Poziva Razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI […]

Inovacije u S3 područjima

Svrha (cilj) Poziva Podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Komercijalizacija je dio inovacijskog procesa u kojem se inovacija uvodi u praktičnu upotrebu odnosno uvodi se […]

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ IKT – 2

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2 Predmet Poziva Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije  radi  optimiziranja  poslovnih  procesa,  integriranja  poslovnih  funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima  te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Svrha Poziva Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti […]

INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova – Faza 2

Cilj poziva Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti […]

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova – Faza 2

Cilj poziva Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Predmet Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne […]

Znakovi kvalitete

Predmet Poziva: Poticanje kreativnosti i inovativnosti MSP-ova označavanjem kvalitetnih i prepoznatljivih hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore za ishođenje znaka kvalitete za proizvode, linije proizvoda, odnosno jednu ili više usluga ili djelatnosti. Svrha (cilj) Poziva: Primjenom znakova kvalitete pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda i usluga te povećanjem njihove […]

4 Consulting Newsletter

Redovito produciramo edukativni sadrzaj, analiziramo studije slučaja i kroz primjere iz prakse Vas vodimo poslovnu džunglu. Prijavite se na naš newsletter i povećajte svoju financijsku informiranost.

 

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER LSITU