EU natječaji se u Republici Hrvatskoj objavljuju u dva oblika ili modaliteta

Koje su karakteristike oba spomenuta poziva te koje su prednosti i mane, pročitajte u nastavku teksta.

Home \ Blog \ EU natječaji se u Republici Hrvatskoj objavljuju u dva oblika ili modaliteta

EU natječaji se u Republici Hrvatskoj objavljuju u dva oblika ili modaliteta, a sukladno tome se i projekti mogu drugačije rangirati. Natječaji tako mogu biti u obliku privremeno otvorenog poziva gdje se svi projektni prijedlozi zaprimaju do finalnog datuma završetka natječaja, a nakon toga se evaluiraju i sastavlja se rang lista projekata prema ostvarenim bodovima.

No EU natječaji mogu biti objavljeni i u obliku trajno otvorenog poziva gdje se projektni prijedlozi ne zaprimaju do finalnog datuma kada natječaj službeno završava, nego dok se ne iskoriste sva dostupna alocirana bespovratna sredstva. Često se u javnosti za takav oblik EU natječaja i metodu odabira projekata koristi kolokvijalni izraz “najbrži prst”.

Koje su karakteristike oba spomenuta poziva te koje su prednosti i mane, pročitajte u nastavku teksta.

1.Privremeno otvoreni poziv

Suštinski se radi o jednostavnom načinu gdje se EU natječaj pokreće javnom objavom na nekom od službenih stranica nadlaženih tijela:

• za ruralni razvoj natječaji se objavljuju na idućoj stranici: //ruralnirazvoj.hr/natjecaji/
• za operativni program Konkurentnost i kohezija natječaji se objavljuju na idućoj stranici : //efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS

Takvim načinom objave natječaja, omogućava se natjecanje između svih pristiglih projektnih prijedloga, a na temelju unaprijed određenih kvalitativnih aspekata koji se ocjenjuju. U slučaju kada dva ili više projektna prijedloga imaju jednak broj bodova, rangiranje se može napraviti i prema vremenu kada je određeni projektni prijedlog stigao u obradu.

Kod privremeno otvorenog postupka olaškan je i način pripreme projektnog prijedloga jer potencijalni korisnici imaju više vremena na raspolaganju. Ako je predviđeno vrijeme trajanja natječaja točno dva mjeseca, onda korisnici mogu i zadnjeg dana predati projekt, a dostupno vrijeme mogu iskoristiti za što kvalitetniju pripremu.

2.Trajno otvoreni poziv

Kao što smo prethodno napisali, kolokvijalni naziv za trajno otvoreni poziv je i “najbrži prst”, a pod zanimanje javnosti je došao radi načina kako cjelokupni postupak izgleda.

Naime, situacije da na ponekim natječajima se sva dostupna bespovratna sredstva potroše isti dan, nisu uopće tako rijetka. Postoje EU natječaji gdje interes javnosti značajno nadmašuje dostupna alocirana sredstva i na dan objave natječaja jednostavno se potroše sva sredstva te se natječaj ubrzo zatvara.

Kako su i konzultanti i potencijalni korisnici bespovratnih sredstava svjesni te činjenice, savjetuje se korisnicima da odmah po otvaranju natječaja pošalju projekt na evaluaciju. Iako takav način može značajno ubrazi postupak dodijele EU sredstava, on se odnosi samo na one korisnike čiji su projektni prijedlozi uzeti u postupak evaluacije. Svi ostali smatraju kako su nepravedno zakinuti.

Potencijalni korisnici, a koji nisu upoznati s okolnostima koje mogu okruživati način prijave u obliku “najbržeg prsta”, mogu se početi prekasno pripremati za EU natječaj. Oni naime nisu uopće svjesni činjenice kako bi se sva dostupna bespovratna sredstva mogla potrošiti već isti dan nego se primarno orijentiraju roku trajanja natječaja.

3.Prednosti i mane

A) Prednost privremeno otvorenog postupkaje u slijedećem:

• Svi pristigli projektni prijedlozi se uzimaju u obzir i evaluiraju sukladno unaprijed poznatim kriterijima
• Potencijalni korisnici ne moraju strahovati od toga hoće li se njihovi projekti uzeti u obzir
• Period pripreme projekta i prikupljanja sve potrebne dokumentacije je duži

Mane ovakvog modaliteta EU natječaja mogu biti iduće:

• Sami postupak evaluacije je duži u odnosu na privremeno otvoreni poziv, a vrijeme je često presudni faktor kod korisnika jer žele što brže realizirati navedene aktivnosti i s njima povezane prihvatljive troškove.

B) Prednost trajno otvorenog postupka (“najbrži prst) je u slijedećem:

• Značajno je ubrzan postupak evaluacije zaprimljenih projekata
• Nema rang lista nego je potrebno samo zadovoljiti minimalni bodovni prag

Mane ovakvog modaliteta EU natječaja mogu biti iduće:

• Već prvog dana može se potrošiti cjelokupna alokacija bespovratnih sredstava
• Vrijeme potrebno za izradu projektne prijave i prikupljanje potrebne dokumentacije je kraće

Nebitno u kojem modalitetu će EU natječaj biti otvoren, ključno je za Vas kao korisnike da budete upoznati sa bitnim karakteristikama istih jer to finalno može imati značajnog utjecaja na kvalitetu projekta kojeg se ocjenjuje, kao i njegovu kasniju provedbu. Jednako tako, puno potencijalnih korisnika radi operativno na projektu, izgubi vrijeme kako bi kvaliteta bila na razini, a zbog načina prijave može ostati bez bespovratnih sredstava.

Ako Vas zanima kvalitetna priprema EU projekta i tražite načine kako minimizirati rizike prilikom pripreme projekta, tada nam se slobodno obratite za pomoć.

ABOUT THE AUTHOR: Antonio Brzica „Antonio na operativnoj razini vodi i upravlja EU projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ te „Ruralni razvoj“. Tijekom svoga prethodnoga rada uspješno je sudjelovao u pripremi brojnih EU projekata, kao i u postupcima nabave te provedbe istih. Unutar Društva zadužen je za prepoznavanje prilika i savjetovanje klijenata u vezi dobivanja bespovratnih sredstava i financiranje raznih projektnih ideja, a kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova, usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje bespovratnim sredstvima, dizajn i cjelokupnu razradu EU projekata. Nositelj je certifikata u području javne nabave.“

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *