Blog

Home \ Blog

Kontrole od strane posredničkog tijela

EU fondovi u Hrvatskoj uključuju razna državna tijela koja sudjeluju u procesu oblikovanja zakonodavnog i administrativnog okvira za dodjelu i nadzor trošenja bespovratnih sredstava. Službeni naziv za tijela koja su u direktnom kontaktu s korisnikom bespovratnih sredstava jest „Posredničko tijelo razine 2“, a ovisno o kojem se operativnom programu radi, ista mogu uključivati HAMAG-BICRO, Fond […]

Natječaji za inovativne proizvode i usluge

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. travnja dva poziva na dostavu projektnih prijedloga za mikro, male i srednje poduzetnike – “Komercijalizacija inovacija” i “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”. Ova dva poziva se objavljuju u modalitetu trajno otvorenih poziva („najbrži prst“), što znači da se određuje početni rok za podnošenja projektnih prijedloga, a postupak […]

Pogreške kod pripreme EU projekta

Postoji doista pregršt razloga zašto pojedini prijavitelji na neke od EU natječaja ne uspijevaju dobiti bespovratna sredstva. I dok EU fondovi imaju različiti načine u kojem se formatu (modalitetu) natječaji objavljuju i sukladno tome mogu već u startu filtrirati tko će dobiti sredstva, postoje stvari u pripremi EU projekta na koje prijavitelji mogu interno utjecati […]

Provedba EU projekta

Traženje optimalnog EU natječaja, putem kojeg bi htjeli sufinancirati neke od željenih projektnih aktivnosti, samo je dio posla za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava i to često lakši dio posla. Projekti koje se sufinanciraju imaju maksimalno propisani period trajanja, najčešće do 36 mjeseci ovisno o kompleksnosti natječaja i s njim povezanih aktivnosti, a taj se period […]

EU edukacije – prednosti i nedostaci

Iako se sintagma „cjeloživotno obrazovanje“ može doimati kao tek isprazna floskula, svijet se danas doista mijenja brže nego ikada. I dok su nekada djelatnici mogli svoj radni vijek provesti unutar jednog poduzeća i na istom radnom mjestu s vještinama i kompetencijama koje nisu morali nadograđivati, danas je to praktički nemoguće. Kontinuirano stjecanje znanja i vještina,  […]

EU natječaji se u Republici Hrvatskoj objavljuju u dva oblika ili modaliteta

EU natječaji se u Republici Hrvatskoj objavljuju u dva oblika ili modaliteta, a sukladno tome se i projekti mogu drugačije rangirati. Natječaji tako mogu biti u obliku privremeno otvorenog poziva gdje se svi projektni prijedlozi zaprimaju do finalnog datuma završetka natječaja, a nakon toga se evaluiraju i sastavlja se rang lista projekata prema ostvarenim bodovima. […]

Pravila o financijskim korekcijama EU projekata

EU fondovi su financijski instrumenti plasirani od strane Europske unije te predstavljaju financijske potpore za provođenje javne politike iste. Financijske potpore kojima se podupiru javne politike i s njima povezani ciljevi koje Europska Unija želi ostvariti, donosi se za razdoblje od 7 godina, a trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. godine. Suštinski […]

Zašto su financijski pokazatelji poslovanja bitni za EU natječaj?

Financijski pokazatelji stavljaju u odnos dvije ili više ekonomske veličine koje se uzimaju iz stavki financijskh izvještaja (bilance te računa dobiti i gubitka), a koje društva predaju nadležnim državnim tijelima svake godine. Primarno su financijski pokazatelji kao dio financijske analize, bitan alat vlasnicima ili upravama društava jer predstavljaju podlogu za bolje poslovno upravljanje društvom i […]

Zašto je bitna tablica bodovanja?

EU fondovi nisu tipični način pribavljanja financiranja s tržišta kapitala. Za razliku od klasičnog financiranja dugom/kreditom, pribavljanje bespovratnih sredstava putem EU fondova potpada pod strogu državnu regulaciju i administrativne provjere od strane nadležnih tijela. Suštinski, Vi kao potencijalni prijavitelj i korisnik bespovratnih sredstava, natječete se s drugim potencijalnim korisnicima, a educirani ljudi u državnim tijelima […]

Kako se prijaviti na EU natječaj?

Brojna društva odustaju od EU natječaja radi manjka vremena i administrativnih komplikacija koje natječaji mogu uzrokovati. No nebitno o kojem uzroku se radilo, problem kojeg društva dovoljno ne adresiraju nalazi se u kasnom početku pripreme za EU natječaj, a što pak utječe na finalnu kvalitetu projekta koji se ocjenjuje ili definitivnom odustajanje od natječaja. Kako […]

4 Consulting Newsletter

Redovito produciramo edukativni sadrzaj, analiziramo studije slučaja i kroz primjere iz prakse Vas vodimo poslovnu džunglu. Prijavite se na naš newsletter i povećajte svoju financijsku informiranost.

 

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER LSITU